فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

زعفران نیم گرمی  نوین زعفران

۲۶۹٬۰۰۰ ريال

۳۳۷٬۰۰۰

20%

زعفران نیم گرمی نوین زعفران
نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع

۷۱٬۰۰۰ ريال

۷۲٬۰۰۰

1%

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع
نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع

۸۹٬۰۰۰ ريال

۹۰٬۰۰۰

1%

نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع
عصاره گوشت بره 8 عدد مهنام

۱۱۸٬۵۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

1%

عصاره گوشت بره 8 عدد مهنام
نمک بطری 600 گرمی گلها

۱۵۱٬۰۰۰ ريال

۱۵۲٬۰۰۰

1%

نمک بطری 600 گرمی گلها
 عصاره مرغ  80گرمی الیت

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره مرغ 80گرمی الیت
ادویه زردچوبه پت 200 گرمی فامیلا

۳۹۵٬۰۰۰ ريال

۳۹۹٬۰۰۰

1%

ادویه زردچوبه پت 200 گرمی فامیلا
زعفران یک گرمی دردانه

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

۶۱۹٬۰۰۰

20%

زعفران یک گرمی دردانه
زعفران چهار گرمی نوین زعفران

۱٬۷۴۷٬۰۰۰ ريال

۲٬۳۹۵٬۰۰۰

27%

زعفران چهار گرمی نوین زعفران
زعفران نیم گرمی دردانه

۳۰۱٬۰۰۰ ريال

۳۱۷٬۰۰۰

5%

زعفران نیم گرمی دردانه
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

زعفران یک گرمی نوین زعفران

۶۰۷٬۰۰۰ ريال

۶۳۹٬۰۰۰

5%

زعفران یک گرمی نوین زعفران
نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع

۷۱٬۰۰۰ ريال

۷۲٬۰۰۰

1%

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع
زعفران سرگل ممتاز کریستالی یک گرمی فامیلا

۶۳۳٬۰۰۰ ريال

۶۳۹٬۰۰۰

1%

زعفران سرگل ممتاز کریستالی یک گرمی فامیلا
زعفران یک گرمی دردانه

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

۶۱۹٬۰۰۰

20%

زعفران یک گرمی دردانه
زعفران نیم گرمی  نوین زعفران

۲۶۹٬۰۰۰ ريال

۳۳۷٬۰۰۰

20%

زعفران نیم گرمی نوین زعفران
عصاره بره 80گرمی  الیت

۱۰۷٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

11%

عصاره بره 80گرمی الیت
 عصاره مرغ  80گرمی الیت

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره مرغ 80گرمی الیت
پودر سیر 90 گرمی سانتین

۲۷۷٬۰۰۰ ريال

۲۷۹٬۰۰۰

1%

پودر سیر 90 گرمی سانتین
فلفل پاپریکا 80 گرمی گلستان

۲۴۵٬۰۰۰ ريال

۲۴۹٬۰۰۰

2%

فلفل پاپریکا 80 گرمی گلستان
زردچوبه 90 گرمی سانتین

۲۳۷٬۰۰۰ ريال

۲۳۹٬۰۰۰

1%

زردچوبه 90 گرمی سانتین
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع

۴۰٬۰۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

20%

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع
اسپری زعفرانی 110 گرمی مصطفوی

۱٬۲۹۳٬۰۰۰ ريال

اسپری زعفرانی 110 گرمی مصطفوی
دانه فلفل سیاه 50 گرمی کرالیچین

۲۸۰٬۰۰۰ ريال

دانه فلفل سیاه 50 گرمی کرالیچین
نمک تصفیه کریستاله یددار 500 گرمی  گلستان

۵۹٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کریستاله یددار 500 گرمی گلستان
عصاره سیر 80گرمی الیت

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

عصاره سیر 80گرمی الیت
فلفل قرمز سلفونی 75 گرمی گلستان

۲۰۹٬۰۰۰ ريال

فلفل قرمز سلفونی 75 گرمی گلستان
سماق 50 گرمی گلستان

۱۸۵٬۰۰۰ ريال

سماق 50 گرمی گلستان
زردچوبه 400 گرمی فامیلا

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

زردچوبه 400 گرمی فامیلا
فلفل قرمز 380 گرمی کرالیچین

۱٬۱۴۰٬۰۰۰ ريال

فلفل قرمز 380 گرمی کرالیچین
عصاره گوشت گوساله 80 گرمی 8عددی الیت

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

عصاره گوشت گوساله 80 گرمی 8عددی الیت
اُبیزینس

اُبیزینس

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود

۴۰۰٬۵۰۰ ريال

۴۴۵٬۰۰۰

10%

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود
سماق قرمز 80 گرمی سانتین

۳۲۹٬۷۳۰ ريال

۳۷۹٬۰۰۰

13%

سماق قرمز 80 گرمی سانتین
عصاره گوشت  گوساله 8 عددی مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره گوشت گوساله 8 عددی مهنام
ادویه مخصوص مرغ و ماهی 80 گرمی سانتین

۲۲۰٬۱۵۰ ريال

۲۵۹٬۰۰۰

15%

ادویه مخصوص مرغ و ماهی 80 گرمی سانتین
عصاره گوشت گوساله 80 گرمی 8عددی الیت

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره گوشت گوساله 80 گرمی 8عددی الیت
عصاره گوشت مرغ 8 عدد مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره گوشت مرغ 8 عدد مهنام
عصاره گوشت بره 8 عدد مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره گوشت بره 8 عدد مهنام
نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع

۳۶٬۵۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

27%

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع
نمک تصفیه کریستاله بطری 500 گرمی گلها

۱۲۹٬۴۸۰ ريال

۱۵۶٬۰۰۰

17%

نمک تصفیه کریستاله بطری 500 گرمی گلها
پودر سیر 90 گرمی سانتین

۲۵۱٬۱۰۰ ريال

۲۷۹٬۰۰۰

10%

پودر سیر 90 گرمی سانتین