نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

عصاره زعفران 64 گرمی الیت

۲۰۰٬۰۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

17%

عصاره زعفران 64 گرمی الیت
نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع

۶۵٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع
زعفران نیم گرمی دردانه

۲۲۳٬۰۰۰ ريال

۳۱۷٬۰۰۰

30%

زعفران نیم گرمی دردانه
نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع

۵۰٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع
نمک دریایی 900 گرمی دلفین

۲۷۰٬۰۰۰ ريال

نمک دریایی 900 گرمی دلفین
نمک تصفیه شده تبلور مجدد 1000 گرمی تابان

۵۹٬۹۰۰ ريال

۶۵٬۰۰۰

8%

نمک تصفیه شده تبلور مجدد 1000 گرمی تابان
 عصاره مرغ  80گرمی الیت

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

عصاره مرغ 80گرمی الیت
فلفل قرمز 150 گرمی فامیلا

۴۱۹٬۰۰۰ ريال

فلفل قرمز 150 گرمی فامیلا
فلفل سیاه 80 گرمی سانتین

۳۳۹٬۰۰۰ ريال

فلفل سیاه 80 گرمی سانتین
ادویه زردچوبه پت 90 گرمی فامیلا

۱۸۹٬۰۰۰ ريال

ادویه زردچوبه پت 90 گرمی فامیلا
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع

۳۷٬۵۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

25%

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع
نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع

۶۵٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع
زعفران درجه یک مقدار 4 گرم مصطفوی

۱٬۳۹۴٬۹۶۰ ريال

۲٬۴۹۱٬۰۰۰

44%

زعفران درجه یک مقدار 4 گرم مصطفوی
زعفران درجه یک تلقی مقدار 2.304 گرم مصطفوی

۱٬۴۲۱٬۰۰۰ ريال

زعفران درجه یک تلقی مقدار 2.304 گرم مصطفوی
پودر پیاز 50 گرمی کرالیچین

۱۲۹٬۰۰۰ ريال

پودر پیاز 50 گرمی کرالیچین
زعفران درجه یک 4.608 گرمی مصطفوی

۲٬۵۷۷٬۰۰۰ ريال

زعفران درجه یک 4.608 گرمی مصطفوی
نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد 2/5 کیلویی طلوع

۹۷٬۵۰۰ ريال

۱۳۰٬۰۰۰

25%

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد 2/5 کیلویی طلوع
پرک فلفل قرمز 180 گرمی کرالیچین

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

پرک فلفل قرمز 180 گرمی کرالیچین
نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 5 کیلویی گلها

۲۹۲٬۵۰۰ ريال

۳۷۵٬۰۰۰

22%

نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 5 کیلویی گلها
زعفران درجه یک مقدار 1.5 گرم مصطفوی

۶۸۲٬۵۰۰ ريال

۹۷۵٬۰۰۰

30%

زعفران درجه یک مقدار 1.5 گرم مصطفوی
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

عصاره گوشت  گوساله 8 عددی مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره گوشت گوساله 8 عددی مهنام
سماق قرمز 80 گرمی سانتین

۲۷۷٬۵۳۰ ريال

۳۱۹٬۰۰۰

13%

سماق قرمز 80 گرمی سانتین
ادویه مخصوص مرغ و ماهی 80 گرمی سانتین

۲۲۰٬۱۵۰ ريال

۲۵۹٬۰۰۰

15%

ادویه مخصوص مرغ و ماهی 80 گرمی سانتین
عصاره گوشت بره 8 عدد مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره گوشت بره 8 عدد مهنام
عصاره گوشت مرغ 8 عدد مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

عصاره گوشت مرغ 8 عدد مهنام
زعفران درجه یک مقدار 1.5 گرم مصطفوی

۵۳۶٬۲۵۰ ريال

۹۷۵٬۰۰۰

45%

زعفران درجه یک مقدار 1.5 گرم مصطفوی
زعفران درجه یک 2.304 گرم مصطفوی

۸۳۵٬۱۴۰ ريال

۱٬۳۴۷٬۰۰۰

38%

زعفران درجه یک 2.304 گرم مصطفوی
زعفران درجه یک مقدار 1 گرم مصطفوی

۴۲۲٬۷۳۰ ريال

۶۷۱٬۰۰۰

37%

زعفران درجه یک مقدار 1 گرم مصطفوی
زعفران درجه یک 4.608 گرمی مصطفوی

۱٬۶۲۳٬۵۱۰ ريال

۲٬۵۷۷٬۰۰۰

37%

زعفران درجه یک 4.608 گرمی مصطفوی
نمک تصفیه کریستاله بطری 500 گرمی گلها

۱۲۹٬۴۸۰ ريال

۱۵۶٬۰۰۰

17%

نمک تصفیه کریستاله بطری 500 گرمی گلها