فروشگاه اُکالا

12 کالا

غنچه گل محمدی 35 گرمی کرالیچین

۳۴۵٬۰۰۰

ریال
غنچه گل محمدی 35 گرمی کرالیچین
چوب دارچین شکسته و سیگاری 40 گرمی گلها

۴۷۰٬۰۰۰

ریال
چوب دارچین شکسته و سیگاری 40 گرمی گلها
جوش شیرین پت صادراتی 200 گرمی گلها

۲۶۲٬۰۰۰

ریال
جوش شیرین پت صادراتی 200 گرمی گلها
وانیل خرس نشان اصل 3 گرمی گلها

۱۹۵٬۰۰۰

ریال
وانیل خرس نشان اصل 3 گرمی گلها
پودر نارگیل ظرفی 65 گرمی خشکپاک

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
پودر نارگیل ظرفی 65 گرمی خشکپاک
پودر دارچین 70 گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰

ریال
پودر دارچین 70 گرمی برفود
پودر کاکائویی 100 گرمی فرمند

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
پودر کاکائویی 100 گرمی فرمند
پودردارچین 50 گرمی کرالیچین

۲۶۵٬۰۰۰

ریال
پودردارچین 50 گرمی کرالیچین
دارچین پت 90 گرمی گلها

۵۱۲٬۰۰۰

ریال
دارچین پت 90 گرمی گلها
پودر دارچین پت 80 گرمی فامیلا

۳۹۹٬۰۰۰

ریال
پودر دارچین پت 80 گرمی فامیلا
بیکینگ پودر پت صادراتی 140 گرمی گلها

۵۶۰٬۰۰۰

ریال
بیکینگ پودر پت صادراتی 140 گرمی گلها
اسپری خامه 250 گرمی اوکی

۳٬۳۲۸٬۰۰۰

ریال
اسپری خامه 250 گرمی اوکی