22 کالا

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع

۶۴٬۸۰۰ ريال

۷۲٬۰۰۰

10%

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع
نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع

۹۰٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع
نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد 2/5 کیلویی طلوع

۱۸۰٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد 2/5 کیلویی طلوع
نمک کریستاله لیوانی 700 گرمی همیشک

۱۵۵٬۰۰۰ ريال

نمک کریستاله لیوانی 700 گرمی همیشک
نمک دریایی 900 گرمی دلفین

۲۷۰٬۰۰۰ ريال

نمک دریایی 900 گرمی دلفین
نمک دریایی قوطی 250 گرمی دلفین

۲۵۰٬۰۰۰ ريال

نمک دریایی قوطی 250 گرمی دلفین
نمک دریایی 2500 گرمی دلفین

۵۴۰٬۰۰۰ ريال

نمک دریایی 2500 گرمی دلفین
نمک تصفیه کریستاله 500 گرمی گلها

۹۹٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کریستاله 500 گرمی گلها
نمک تصفیه کریستاله یددار 500 گرمی  گلستان

۵۹٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کریستاله یددار 500 گرمی گلستان
نمک تصفیه کریستاله بطری 500 گرمی گلها

۲۱۵٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کریستاله بطری 500 گرمی گلها
نمک خانواده 1000 گرمی گلها

۲۹۳٬۰۰۰ ريال

نمک خانواده 1000 گرمی گلها
نمک دریایی 500 گرمی قوطی دلفین

۳۰۶٬۰۰۰ ريال

۳۶۰٬۰۰۰

15%

نمک دریایی 500 گرمی قوطی دلفین
نمک یددار تبلور مجدد 250 گرمی برتر

۱۲۳٬۵۰۰ ريال

نمک یددار تبلور مجدد 250 گرمی برتر
نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 700 گرمی گلها

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 700 گرمی گلها
نمک تصفیه کریستاله یددار پت 180 گرمی گلستان

۹۹٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کریستاله یددار پت 180 گرمی گلستان
نمک دریایی 300 گرمی دلفین

۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ريال

نمک دریایی 300 گرمی دلفین
نمک یددار تبلور مجدد 500 گرمی برتر

ناموجود

نمک یددار تبلور مجدد 500 گرمی برتر
نمک یددار تبلور مجدد 1000 گرمی برتر

ناموجود

نمک یددار تبلور مجدد 1000 گرمی برتر
نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 5 کیلویی گلها

ناموجود

نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 5 کیلویی گلها
نمک تصفیه شده یددار 2500 گرمی برتر

ناموجود

نمک تصفیه شده یددار 2500 گرمی برتر
نمک تصفیه کریستاله 2.5 کیلویی گلها

ناموجود

نمک تصفیه کریستاله 2.5 کیلویی گلها
پک نمک تصفیه شده 3عددی طلوع

ناموجود

پک نمک تصفیه شده 3عددی طلوع