57 کالا

آبغوره 400 گرمی اصالت

۳۳۹٬۷۰۰ ريال

۳۹۵٬۰۰۰

14%

آبغوره 400 گرمی اصالت
سرکه  سفید 1000 گرمی کیمبال

۲۵۵٬۰۰۰ ريال

سرکه سفید 1000 گرمی کیمبال
آبغوره 330 سی سی یک و یک

۲۳۰٬۰۰۰ ريال

آبغوره 330 سی سی یک و یک
گرد غوره 80 گرمی گلستان

۲۴۴٬۵۰۰ ريال

گرد غوره 80 گرمی گلستان
سرکه بالزامیک شیشه ای 250گرمی وردا

۸۲۶٬۰۰۰ ريال

سرکه بالزامیک شیشه ای 250گرمی وردا
سرکه سیب شیشه 500 گرمی وردا

۴۹۲٬۰۰۰ ريال

سرکه سیب شیشه 500 گرمی وردا
سرکه سفید 1000 گرمی وردا

۳۴۹٬۰۰۰ ريال

سرکه سفید 1000 گرمی وردا
آبلیمو ترش پپ 500 سی سی کیمبال

۳۱۶٬۰۰۰ ريال

۳۹۵٬۰۰۰

20%

آبلیمو ترش پپ 500 سی سی کیمبال
سرکه قرمز خانواده 3500 گرمی وردا

۷۸۱٬۰۰۰ ريال

سرکه قرمز خانواده 3500 گرمی وردا
سرکه  سفید خانواده 3500 گرمی وردا

۷۸۱٬۰۰۰ ريال

سرکه سفید خانواده 3500 گرمی وردا
سرکه قرمز 1000 گرمی وردا

۳۱۴٬۱۰۰ ريال

۳۴۹٬۰۰۰

10%

سرکه قرمز 1000 گرمی وردا
سرکه سفید پلاستیکی 500 گرمی وردا

۲۰۲٬۰۰۰ ريال

سرکه سفید پلاستیکی 500 گرمی وردا
لیمو عمانی مرغوب بسته سلفونی 120 گرمی آذوقه

۲۹۶٬۱۰۰ ريال

۳۲۹٬۰۰۰

10%

لیمو عمانی مرغوب بسته سلفونی 120 گرمی آذوقه
سرکه سفید خانواده کوچک 2000گرمی وردا

۴۱۸٬۲۰۰ ريال

۴۹۲٬۰۰۰

15%

سرکه سفید خانواده کوچک 2000گرمی وردا
لیموعمانی 70 گرمی 125

۱۴۴٬۰۰۰ ريال

لیموعمانی 70 گرمی 125
پودر لیمو عمانی ایرانی 50 گرمی کرالیچین

۱۵۹٬۰۰۰ ريال

پودر لیمو عمانی ایرانی 50 گرمی کرالیچین
لیمو عمانی 130 گرمی گلستان

۳۶۹٬۰۰۰ ريال

لیمو عمانی 130 گرمی گلستان
سرکه قرمز 500 گرمی کیمبال

۱۵۶٬۷۵۰ ريال

۱۶۵٬۰۰۰

5%

سرکه قرمز 500 گرمی کیمبال
 پودر لیمو فلفل 100 گرمی الیت

۳۹۶٬۰۰۰ ريال

پودر لیمو فلفل 100 گرمی الیت
پودر لیمو عمانی 50 گرمی گلستان

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

پودر لیمو عمانی 50 گرمی گلستان
سرکه بالزامیک 500 گرمی وردا

۱٬۲۴۶٬۰۰۰ ريال

سرکه بالزامیک 500 گرمی وردا
لیمو عمانی سلفونی 140 گرمی فامیلا

۳۵۹٬۰۰۰ ريال

لیمو عمانی سلفونی 140 گرمی فامیلا
گرد لیمو پت 80 گرمی گلها

۲۲۴٬۰۰۰ ريال

گرد لیمو پت 80 گرمی گلها
سرکه خرما شیشه 500 گرمی وردا

۴۹۲٬۰۰۰ ريال

سرکه خرما شیشه 500 گرمی وردا
لیمو عمانی درشت اعلا جهرم 120 گرم کرالیچین

۳۹۸٬۰۰۰ ريال

لیمو عمانی درشت اعلا جهرم 120 گرم کرالیچین
آبلیمو 430 گرمی اصالت

۲۵۷٬۱۴۰ ريال

۲۹۹٬۰۰۰

14%

آبلیمو 430 گرمی اصالت
آبلیمو شیشه 320 سی سی یک و یک

۳۴۹٬۰۰۰ ريال

آبلیمو شیشه 320 سی سی یک و یک
سرکه  قرمز3000 گرمی کیمبال

۵۲۱٬۲۵۰ ريال

۶۹۵٬۰۰۰

25%

سرکه قرمز3000 گرمی کیمبال
سرکه  سفید3000 گرمی کیمبال

۵۰۳٬۵۰۰ ريال

۵۳۰٬۰۰۰

5%

سرکه سفید3000 گرمی کیمبال
سرکه قرمز 1000 گرمی کیمبال

۱۹۱٬۲۵۰ ريال

۲۵۵٬۰۰۰

25%

سرکه قرمز 1000 گرمی کیمبال
لیمو عمانی درشت130 گرمی دان جیل

۳۴۹٬۰۰۰ ريال

لیمو عمانی درشت130 گرمی دان جیل
لیمو عمانی بسته سلفونی 150 گرمی گلیران

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

لیمو عمانی بسته سلفونی 150 گرمی گلیران