فروشگاه اُکالا

30 کالا

سرکه سیب شیشه 500 گرمی وردا

۶۶۳٬۰۰۰

ریال
سرکه سیب شیشه 500 گرمی وردا
سرکه  سفید خانواده 3500 گرمی وردا

۱٬۱۳۸٬۰۰۰

ریال
سرکه سفید خانواده 3500 گرمی وردا
گرد لیمو پت 80 گرمی گلها

۲۸۹٬۰۰۰

ریال
گرد لیمو پت 80 گرمی گلها
 لیمو عمانی 130 گرمی سبزدانه

۴۴۹٬۰۰۰

۴۰۸٬۵۹۰

ریال
9٪
لیمو عمانی 130 گرمی سبزدانه
سرکه بالزامیک شیشه ای 250گرمی وردا

۱٬۱۵۶٬۰۰۰

ریال
سرکه بالزامیک شیشه ای 250گرمی وردا
آبلیمو 500 گرمی مهرام

۵۶۰٬۰۰۰

ریال
آبلیمو 500 گرمی مهرام
آبلیمو ترش پپ 500 سی سی کیمبال

۴۹۸٬۰۰۰

ریال
آبلیمو ترش پپ 500 سی سی کیمبال
آبغوره 400 گرمی اصالت

۳۹۵٬۰۰۰

ریال
آبغوره 400 گرمی اصالت
سرکه سفید 1000 گرمی وردا

۵۰۹٬۰۰۰

ریال
سرکه سفید 1000 گرمی وردا
گرد غوره 80 گرمی گلستان

۵۵۹٬۰۰۰

ریال
گرد غوره 80 گرمی گلستان
آبلیمو 1.5 لیتری مجید

۵۹۸٬۰۰۰

ریال
آبلیمو 1.5 لیتری مجید
آبـغـوره بدون نـمک بطری 500 میلی لیتری بدر

۴۹۰٬۰۰۰

ریال
آبـغـوره بدون نـمک بطری 500 میلی لیتری بدر
لیمو عمانی مرغوب بسته سلفونی 120 گرمی آذوقه

۳۶۹٬۰۰۰

ریال
لیمو عمانی مرغوب بسته سلفونی 120 گرمی آذوقه
سرکه سفید خانواده کوچک 2000گرمی وردا

۷۱۷٬۰۰۰

ریال
سرکه سفید خانواده کوچک 2000گرمی وردا
آبلیمو شیشه ای 260 گرمی سمیه

۳۲۰٬۰۰۰

ریال
آبلیمو شیشه ای 260 گرمی سمیه
سرکه قرمز 500 گرمی کیمبال

۱۶۵٬۰۰۰

ریال
سرکه قرمز 500 گرمی کیمبال
آبلیمو 420 میلی لیتری مجید

۲۶۵٬۰۰۰

ریال
آبلیمو 420 میلی لیتری مجید
آبغوره شیشه 500 گرمی سمیه

۵۹۵٬۰۰۰

ریال
آبغوره شیشه 500 گرمی سمیه
سرکه بالزامیک 500 گرمی وردا

۱٬۷۴۴٬۰۰۰

ریال
سرکه بالزامیک 500 گرمی وردا
پودر لیمو عمانی 50 گرمی گلستان

۱۰۹٬۰۰۰

ریال
پودر لیمو عمانی 50 گرمی گلستان
سرکه قرمز 1000 گرمی وردا

۵۰۹٬۰۰۰

ریال
سرکه قرمز 1000 گرمی وردا
سرکه سفید پلاستیکی 500 گرمی وردا

۲۹۴٬۵۰۰

ریال
سرکه سفید پلاستیکی 500 گرمی وردا
لیمو عمانی 130 گرمی گلستان

۳۶۹٬۰۰۰

ریال
لیمو عمانی 130 گرمی گلستان
 پودر لیمو فلفل 100 گرمی الیت

۳۹۶٬۰۰۰

ریال
پودر لیمو فلفل 100 گرمی الیت
ادویه لیمو فلفلی 100 گرمی گلستان

۲۹۹٬۰۰۰

ریال
ادویه لیمو فلفلی 100 گرمی گلستان
آبغوره شیشه ای 250 گرمی سمیه

۳۳۰٬۰۰۰

ریال
آبغوره شیشه ای 250 گرمی سمیه
لیمو عمانی درشت اعلا جهرم 120 گرم کرالیچین

۳۹۸٬۰۰۰

ریال
لیمو عمانی درشت اعلا جهرم 120 گرم کرالیچین
سرکه خرما شیشه 500 گرمی وردا

۶۳۹٬۰۰۰

ریال
سرکه خرما شیشه 500 گرمی وردا
لیمو عمانی 150 گرمی برفود

۴۲۵٬۰۰۰

۳۵۲٬۷۵۰

ریال
17٪
لیمو عمانی 150 گرمی برفود
آبلیمو500 گرمی سمیه

۵۳۰٬۰۰۰

ریال
آبلیمو500 گرمی سمیه