56 کالا

کنجد عسلی 20 گرمی عقاب

۷۵٬۰۰۰ ريال

کنجد عسلی 20 گرمی عقاب
کنجد عسلی دارچینی 20 گرمی عقاب

۷۵٬۰۰۰ ريال

کنجد عسلی دارچینی 20 گرمی عقاب
کنجد پت 80 گرمی گلها

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

کنجد پت 80 گرمی گلها
کنجد خام 300 گرمی سلفون خشکپاک

۸۵۰٬۰۰۰ ريال

کنجد خام 300 گرمی سلفون خشکپاک
سیاهدانه 50 گرمی کرالیچین

۱۹۵٬۸۰۰ ريال

۲۲۰٬۰۰۰

11%

سیاهدانه 50 گرمی کرالیچین
خاکشیر 225 گرمی کرالیچین

۹۷۹٬۸۹۰ ريال

۱٬۱۰۱٬۰۰۰

11%

خاکشیر 225 گرمی کرالیچین
زیره سبز آسیابی 50 گرمی گلها

۳۷۱٬۰۰۰ ريال

زیره سبز آسیابی 50 گرمی گلها
کنجد برشته بسته سلفونی 300 گرمی آذوقه

۶۸۹٬۰۰۰ ريال

کنجد برشته بسته سلفونی 300 گرمی آذوقه
پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین

۳۷۵٬۰۰۰ ريال

پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین
پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین

۳۸۷٬۰۰۰ ريال

پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین
کنجد برشته 120 گرمی عقاب

۳۸۲٬۰۰۰ ريال

کنجد برشته 120 گرمی عقاب
کنجد برشته 300 گرم سلفون

۸۵۰٬۰۰۰ ريال

کنجد برشته 300 گرم سلفون
هل سبز 15 گرمی کرالیچین

۴۵۱٬۰۰۰ ريال

هل سبز 15 گرمی کرالیچین
پودر زیره 60 گرمی گلستان

۴۷۹٬۰۰۱ ريال

پودر زیره 60 گرمی گلستان
اسپند 175گرمی کرالیچین

۱۸۶٬۰۰۰ ريال

اسپند 175گرمی کرالیچین
فرآورده کنجدی روکش شکلاتی 500 گرمی تکسان

۸۲۴٬۰۰۰ ريال

فرآورده کنجدی روکش شکلاتی 500 گرمی تکسان
دان هل سلفونی  5 گرمی گلها

۱۶۴٬۰۰۰ ريال

دان هل سلفونی 5 گرمی گلها
هل 10 گرمی سان تین

۳۱۴٬۱۰۰ ريال

هل 10 گرمی سان تین
هل 10 گرمی سلفونی برفود

۲۶۹٬۰۰۰ ريال

هل 10 گرمی سلفونی برفود
چاشنی سالاد کلاسیک100گرمی همیش

۵۶۵٬۰۰۰ ريال

چاشنی سالاد کلاسیک100گرمی همیش
کنجد بوداده 160 گرمی نیاکان

ناموجود

کنجد بوداده 160 گرمی نیاکان
کنجد نمکی 200 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد نمکی 200 گرمی شیر رضا
کنجد  با طعم کچاپ 200 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد با طعم کچاپ 200 گرمی شیر رضا
کنجد با طعم فلفلی 200 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد با طعم فلفلی 200 گرمی شیر رضا
هل پاکتی 10 گرمی مصطفوی

ناموجود

هل پاکتی 10 گرمی مصطفوی
هل سبز سلفون 70 گرمی خشکپاک

ناموجود

هل سبز سلفون 70 گرمی خشکپاک
کنجد برشته نمکپاش 120 گرمی برتر

ناموجود

کنجد برشته نمکپاش 120 گرمی برتر
اسپند 75 گرمی برتر

ناموجود

اسپند 75 گرمی برتر
زرشک خشک دانه اناری 200 گرمی نصر خاتم

ناموجود

زرشک خشک دانه اناری 200 گرمی نصر خاتم
کنجد   با طعم سرکه نمکی 200 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد با طعم سرکه نمکی 200 گرمی شیر رضا
زرشک 150 گرمی سحرخیز

ناموجود

زرشک 150 گرمی سحرخیز
کنجد ساده 20 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد ساده 20 گرمی شیر رضا