فروشگاه اُکالا

20 کالا

خاکشیر 225 گرمی کرالیچین

۲٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
خاکشیر 225 گرمی کرالیچین
زرشک پفکی سلفونی 40 گرمی گلها

۲۱۰٬۰۰۰

ریال
زرشک پفکی سلفونی 40 گرمی گلها
هل  10 گرمی گلستان

۳۹۹٬۰۰۰

ریال
هل 10 گرمی گلستان
پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین

۳۸۷٬۰۰۰

ریال
پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین
پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین

۳۷۵٬۰۰۰

ریال
پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین
کنجد برشته 120 گرمی عقاب

۵۸۰٬۰۰۰

ریال
کنجد برشته 120 گرمی عقاب
هل 10 گرمی سان تین

۳۱۴٬۱۰۰

ریال
هل 10 گرمی سان تین
کنجد سفید پت 80 گرمی گلها

۴۶۳٬۰۰۰

ریال
کنجد سفید پت 80 گرمی گلها
زیره سبز آسیابی 30 گرمی گلها

۵۷۲٬۰۰۰

ریال
زیره سبز آسیابی 30 گرمی گلها
کنجد خام 300 گرمی سلفون خشکپاک

۸۵۰٬۰۰۰

ریال
کنجد خام 300 گرمی سلفون خشکپاک
دانه چیا سیاه اُرگانیک 250 گرمی  اُ آ ب

۱٬۹۰۰٬۰۰۰

ریال
دانه چیا سیاه اُرگانیک 250 گرمی اُ آ ب
کینوا اُرگانیک سه رنگ 250 گرمی  اُ آ ب

۹۸۰٬۰۰۰

ریال
کینوا اُرگانیک سه رنگ 250 گرمی اُ آ ب
شاهدانه شور300 گرمی خشکپاک

۸۲۰٬۰۰۰

ریال
شاهدانه شور300 گرمی خشکپاک
پودر زیره 60 گرمی گلستان

۶۷۹٬۰۰۰

ریال
پودر زیره 60 گرمی گلستان
کنجد برشته بسته سلفونی 300 گرمی آذوقه

۶۸۹٬۰۰۰

۵۷۸٬۷۶۰

ریال
16٪
کنجد برشته بسته سلفونی 300 گرمی آذوقه
کینوا اُرگانیک سفید 250 گرمی  اُ آ ب

۹۸۰٬۰۰۰

ریال
کینوا اُرگانیک سفید 250 گرمی اُ آ ب
اسپند 80 گرمی سلفونی گلها

۲۵۶٬۰۰۰

ریال
اسپند 80 گرمی سلفونی گلها
فرآورده کنجدی روکش شکلاتی 500 گرمی تکسان

۱٬۶۱۲٬۰۲۰

ریال
فرآورده کنجدی روکش شکلاتی 500 گرمی تکسان
دان هل سلفونی  5 گرمی گلها

۱۶۴٬۰۰۰

۱۳۶٬۱۲۰

ریال
17٪
دان هل سلفونی 5 گرمی گلها
خاکشیر پت 100 گرمی گلها

۱٬۰۸۳٬۰۰۰

ریال
خاکشیر پت 100 گرمی گلها