فروشگاه اُکالا

14 کالا

جعفری خشک بدون نمک همیشک 50 گرمی

۶۵۰٬۰۰۰

ریال
جعفری خشک بدون نمک همیشک 50 گرمی
سبزیجات  ریحان خشک (فامیلی)120گرمی همیشک

۱٬۲۵۰٬۰۰۰

ریال
سبزیجات ریحان خشک (فامیلی)120گرمی همیشک
شوید سلفونی 20 گرمی گلها

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
شوید سلفونی 20 گرمی گلها
 سبزی خشک آش سلفونی 100گرمی گلها

۳۶۶٬۰۰۰

ریال
سبزی خشک آش سلفونی 100گرمی گلها
تره خشک 50 گرمی کرالیچین

۱۶۶٬۰۰۰

ریال
تره خشک 50 گرمی کرالیچین
مرزه خشک 60 گرمی کرالیچین

۲۸۵٬۰۰۰

ریال
مرزه خشک 60 گرمی کرالیچین
 ریحان خشک 175 گرمی کرالیچین

۵۷۵٬۰۰۰

ریال
ریحان خشک 175 گرمی کرالیچین
شوید خشک بدون نمک همیشک 50 گرمی

۴۰۰٬۰۰۰

ریال
شوید خشک بدون نمک همیشک 50 گرمی
نعنا خشک 60 گرمی گلها

۴۱۳٬۰۰۰

ریال
نعنا خشک 60 گرمی گلها
ریحان خشک بدون نمک همیشک- 30گرم

۴۰۰٬۰۰۰

ریال
ریحان خشک بدون نمک همیشک- 30گرم
سبزی خشک پلو و کوکو سلفونی

۳۶۶٬۰۰۰

ریال
سبزی خشک پلو و کوکو سلفونی
ترخون خشک (بطریB)50گرمی همیشک

۴۰۰٬۰۰۰

ریال
ترخون خشک (بطریB)50گرمی همیشک
سبزی نعنا و جعفری خرد و تازه 500گرمی آلاگون

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
سبزی نعنا و جعفری خرد و تازه 500گرمی آلاگون
سبزی خشک قورمه بسته سلفونی 100 گرمی گلها

۳۶۶٬۰۰۰

ریال
سبزی خشک قورمه بسته سلفونی 100 گرمی گلها