نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

شکلات صبحانه فندقی 330 گرمی فرمند

۷۵۰٬۰۰۰ ريال

شکلات صبحانه فندقی 330 گرمی فرمند
شکلات صبحانه کاکائویی کلاسیک 320 گرمی پارمیدا

۶۸۸٬۰۰۰ ريال

شکلات صبحانه کاکائویی کلاسیک 320 گرمی پارمیدا
شکلات صبحانه شیری فندقی 330 گرمی فرمند

۷۴۰٬۰۰۰ ريال

شکلات صبحانه شیری فندقی 330 گرمی فرمند
شکلات صبحانه کنجدی 330 گرمی فرمند

۶۵۰٬۰۰۰ ريال

شکلات صبحانه کنجدی 330 گرمی فرمند
پک 2 عددی شکلات صبحانه شیری فندقی فرمند

۱٬۴۰۶٬۰۰۰ ريال

۱٬۴۸۰٬۰۰۰

5%

پک 2 عددی شکلات صبحانه شیری فندقی فرمند
شکلات صبحانه تلخ 320 گرمی پارمیدا

۸۸۸٬۰۰۰ ريال

شکلات صبحانه تلخ 320 گرمی پارمیدا
شکلات صبحانه شیشه ای  320گرمی پارمیدا

۸۴۸٬۰۰۰ ريال

شکلات صبحانه شیشه ای  320گرمی پارمیدا
پک 2 عددی شکلات صبحانه شیری فندقی فرمند 330 گرمی

۱٬۳۶۹٬۰۰۰ ريال

۱٬۴۸۰٬۰۰۰

8%

پک 2 عددی شکلات صبحانه شیری فندقی فرمند 330 گرمی
پک 2 عددی شکلات صبحانه کنجدی  فرمند 330 گرمی

۱٬۲۰۲٬۵۰۰ ريال

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

8%

پک 2 عددی شکلات صبحانه کنجدی فرمند 330 گرمی
شکلات صبحانه ساشه 24 عددی فرمند

ناموجود

شکلات صبحانه ساشه 24 عددی فرمند
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

کرم کاکائو فندق دار 350 گرمی شیر رضا

۸۱۸٬۴۰۰ ريال

۸۸۰٬۰۰۰

7%

کرم کاکائو فندق دار 350 گرمی شیر رضا
شکلات صبحانه کنجدی 330 گرمی فرمند

۶۰۴٬۵۰۰ ريال

۶۵۰٬۰۰۰

7%

شکلات صبحانه کنجدی 330 گرمی فرمند
کرم کاکائو دو رنگ ظرف شیشه ای 100 گرمی آی سودا

۲۷۵٬۰۰۰ ريال

کرم کاکائو دو رنگ ظرف شیشه ای 100 گرمی آی سودا
شکلات شکو سحر لیوانی دورنگ 160 گرم آی سودا

۳۵۳٬۴۰۰ ريال

۳۸۰٬۰۰۰

7%

شکلات شکو سحر لیوانی دورنگ 160 گرم آی سودا
شکلات شکو سحر لیوانی 160 گرمی آی سودا

۳۵۳٬۴۰۰ ريال

۳۸۰٬۰۰۰

7%

شکلات شکو سحر لیوانی 160 گرمی آی سودا
شکلات صبحانه شیری فندقی 330 گرمی فرمند

۶۸۸٬۲۰۰ ريال

۷۴۰٬۰۰۰

7%

شکلات صبحانه شیری فندقی 330 گرمی فرمند
شکلات صبحانه  فندقی 200 گرمی فرمند

۴۶۵٬۰۰۰ ريال

۵۰۰٬۰۰۰

7%

شکلات صبحانه فندقی 200 گرمی فرمند
شکلات صبحانه فندقی 330 گرمی فرمند

۶۹۷٬۵۰۰ ريال

۷۵۰٬۰۰۰

7%

شکلات صبحانه فندقی 330 گرمی فرمند
کرم کاکائو تک رنگ ظرف شیشه ای 100 گرمی آی سودا

۲۷۵٬۰۰۰ ريال

کرم کاکائو تک رنگ ظرف شیشه ای 100 گرمی آی سودا
کرم کاکائو فندقی 170 گرمی کوپا

ناموجود

کرم کاکائو فندقی 170 گرمی کوپا
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

کرم کاکائو دو رنگ ظرف شیشه ای 100 گرمی آی سودا

۲۳۱٬۰۰۰ ريال

۲۷۵٬۰۰۰

16%

کرم کاکائو دو رنگ ظرف شیشه ای 100 گرمی آی سودا
کرم کاکائو تک رنگ ظرف شیشه ای 100 گرمی آی سودا

۲۳۱٬۰۰۰ ريال

۲۷۵٬۰۰۰

16%

کرم کاکائو تک رنگ ظرف شیشه ای 100 گرمی آی سودا
شکلات شکو سحر لیوانی دورنگ 160 گرم آی سودا

ناموجود

شکلات شکو سحر لیوانی دورنگ 160 گرم آی سودا
شکلات صبحانه کنجدی 330 گرمی فرمند

ناموجود

شکلات صبحانه کنجدی 330 گرمی فرمند
شکلات شکو سحر لیوانی 160 گرمی آی سودا

ناموجود

شکلات شکو سحر لیوانی 160 گرمی آی سودا
شکلات صبحانه فندقی 330 گرمی فرمند

ناموجود

شکلات صبحانه فندقی 330 گرمی فرمند
کرم کاکائو فندق دار 350 گرمی شیر رضا

ناموجود

کرم کاکائو فندق دار 350 گرمی شیر رضا
شکلات صبحانه شیری فندقی 330 گرمی فرمند

ناموجود

شکلات صبحانه شیری فندقی 330 گرمی فرمند
شکلات صبحانه  فندقی 200 گرمی فرمند

ناموجود

شکلات صبحانه فندقی 200 گرمی فرمند