81 کالا

شیره توت 350 گرمی نیاکان

۵۰۱٬۰۰۰ ريال

شیره توت 350 گرمی نیاکان
کرم ارده پرتقالی آیمل 400 گرمی شیر رضا

۹۰۰٬۰۰۰ ريال

کرم ارده پرتقالی آیمل 400 گرمی شیر رضا
حلوا شکری ساده 400 گرمی عقاب

۱٬۱۳۰٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری ساده 400 گرمی عقاب
حلوا شکری 100 گرمی عقاب

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری 100 گرمی عقاب
حلوا شکری در بسته بندی ویژه 50 گرمی عقاب

۱۵۹٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری در بسته بندی ویژه 50 گرمی عقاب
کرم ارده موزی 200 گرمی شیر رضا

۵۰۰٬۰۰۰ ريال

کرم ارده موزی 200 گرمی شیر رضا
حلوا شکری پسته ای 400 گرمی نیاکان

۶۸۰٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری پسته ای 400 گرمی نیاکان
کرم ارده ساده 200 گرمی  شیر رضا

۵۰۰٬۰۰۰ ريال

کرم ارده ساده 200 گرمی شیر رضا
حلوا شکری ساده 400 گرمی نیاکان

۶۲۳٬۰۵۰ ريال

۷۳۳٬۰۰۰

15%

حلوا شکری ساده 400 گرمی نیاکان
حلوا ارده با شیره انگور 400 گرمی شیر رضا

۸۵۰٬۰۰۰ ريال

حلوا ارده با شیره انگور 400 گرمی شیر رضا
حلوا شکری ویژه 90 گرمی نیاکان

۲۴۵٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری ویژه 90 گرمی نیاکان
حلوا شکری ساده 250 گرمی عقاب

۶۷۹٬۴۰۰ ريال

۷۹۰٬۰۰۰

14%

حلوا شکری ساده 250 گرمی عقاب
کرم ارده ساده 180 گرم تکسان

۳۲۲٬۵۷۵ ريال

۳۷۹٬۵۰۰

15%

کرم ارده ساده 180 گرم تکسان
حلوا شکری پسته ای 400 گرمی شیر رضا

۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری پسته ای 400 گرمی شیر رضا
شیره خرما 450 گرمی شیر رضا

۲۸۰٬۰۰۰ ريال

شیره خرما 450 گرمی شیر رضا
حلوا شکری 90 گرمی تکسان

۲۳۹٬۴۰۰ ريال

۲۸۵٬۰۰۰

16%

حلوا شکری 90 گرمی تکسان
سه شیره 900 گرمی شیر رضا

۷۵۰٬۰۰۰ ريال

سه شیره 900 گرمی شیر رضا
حلوا شکری ساده 250 گرمی نیاکان

۵۸۹٬۱۰۰ ريال

۶۸۵٬۰۰۰

14%

حلوا شکری ساده 250 گرمی نیاکان
کرم ارده قهوه 400 گرمی شیر رضا

۹۵۰٬۰۰۰ ريال

کرم ارده قهوه 400 گرمی شیر رضا
کرم ارده توت فرنگی400 گرمی شیر رضا

۹۰۰٬۰۰۰ ريال

کرم ارده توت فرنگی400 گرمی شیر رضا
شیره انگور 350 گرمی نیاکان

۵۴۱٬۸۰۰ ريال

۶۳۰٬۰۰۰

14%

شیره انگور 350 گرمی نیاکان
کرم کنجد ساده 350گرمی عقاب

۱٬۲۱۰٬۰۰۰ ريال

کرم کنجد ساده 350گرمی عقاب
کرم ارده 350 گرم تکسان

۹۶۱٬۵۲۲ ريال

۱٬۱۴۴٬۶۶۹

16%

کرم ارده 350 گرم تکسان
حلوا شکری کنجدی 250 گرمی عقاب

۴۸۵٬۹۰۰ ريال

۵۶۵٬۰۰۰

14%

حلوا شکری کنجدی 250 گرمی عقاب
کرم ارده پسته ای 180 گرم تکسان

۴۰۱٬۵۲۰ ريال

۴۷۸٬۰۰۰

16%

کرم ارده پسته ای 180 گرم تکسان
ارده 500 گرمی نیاکان

۱٬۲۹۲٬۰۰۰ ريال

۱٬۵۲۰٬۰۰۰

15%

ارده 500 گرمی نیاکان
کرم ارده قهوه 200 گرمی  شیر رضا

۵۵۰٬۰۰۰ ريال

کرم ارده قهوه 200 گرمی شیر رضا
کرم ارده فندق 400 گرمی  شیر رضا

۱٬۳۵۰٬۰۰۰ ريال

کرم ارده فندق 400 گرمی شیر رضا
حلوا ارده با شیره توت 400 گرمی شیر رضا

۸۰۰٬۰۰۰ ريال

حلوا ارده با شیره توت 400 گرمی شیر رضا
حلوا شکری پسته 400گرمی عقاب

۹۱۲٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری پسته 400گرمی عقاب
کرم نخودچی 450 گرمی شیر رضا

۶۵۰٬۰۰۰ ريال

کرم نخودچی 450 گرمی شیر رضا
شیره توت 250 گرمی  دلوکا

۳۲۷٬۶۰۰ ريال

۳۹۰٬۰۰۰

16%

شیره توت 250 گرمی دلوکا