فروشگاه اُکالا

84 کالا

حلوا شکری 90 گرمی تکسان

۲۸۴٬۹۵۹

ریال
حلوا شکری 90 گرمی تکسان
شیره توت 350 گرمی نیاکان

۵۰۱٬۰۰۰

ریال
شیره توت 350 گرمی نیاکان
حلوا شکری 50 گرمی تکسان

۱۵۷٬۰۰۰

ریال
حلوا شکری 50 گرمی تکسان
حلوا شکری 400 گرمی شیر رضا

۸۸۰٬۰۰۰

ریال
حلوا شکری 400 گرمی شیر رضا
شیره انجیر 350 گرمی نیاکان

۵۰۱٬۰۰۰

ریال
شیره انجیر 350 گرمی نیاکان
حلوا شکری ساده 400 گرمی نیاکان

۹۴۰٬۰۰۰

ریال
حلوا شکری ساده 400 گرمی نیاکان
ارده 600 گرمی عقاب

۲٬۰۸۰٬۰۰۰

ریال
ارده 600 گرمی عقاب
کرم ارده 350 گرم تکسان

۱٬۱۴۴٬۶۶۹

ریال
کرم ارده 350 گرم تکسان
کرم ارده پرتقالی آیمل 400 گرمی شیر رضا

۹۰۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده پرتقالی آیمل 400 گرمی شیر رضا
حلوا شکری ساده 250 گرمی نیاکان

۶۸۵٬۰۰۰

ریال
حلوا شکری ساده 250 گرمی نیاکان
کرم کنجد ساده 350گرمی عقاب

۱٬۲۱۰٬۰۰۰

ریال
کرم کنجد ساده 350گرمی عقاب
حلوا ارده  پسته ای ارکیده500 گرمی شیر رضا

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
حلوا ارده پسته ای ارکیده500 گرمی شیر رضا
کرم نخودچی 450 گرمی شیر رضا

۶۵۰٬۰۰۰

ریال
کرم نخودچی 450 گرمی شیر رضا
کرم ارده موزی 200 گرمی شیر رضا

۵۰۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده موزی 200 گرمی شیر رضا
کرم ارده موزی آیمل 400 گرمی شیر رضا

۹۰۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده موزی آیمل 400 گرمی شیر رضا
ارده ساده پت 330 گرم تکسان

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

ریال
ارده ساده پت 330 گرم تکسان
کرم ارده پسته 200 گرمی شیر رضا

۱٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده پسته 200 گرمی شیر رضا
کرم ارده فندق 180 گرم تکسان

۷۶۵٬۰۰۰

ریال
کرم ارده فندق 180 گرم تکسان
ارده 500 گرمی نیاکان

۱٬۵۹۹٬۰۰۰

ریال
ارده 500 گرمی نیاکان
کرم ارده قهوه 200 گرمی  شیر رضا

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده قهوه 200 گرمی شیر رضا
کرم ارده ساده 180 گرم تکسان

۶۴۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده ساده 180 گرم تکسان
حلوا شکری پسته ای 400 گرمی شیر رضا

۱٬۰۵۰٬۰۰۰

ریال
حلوا شکری پسته ای 400 گرمی شیر رضا
حلوا شکری ساده 400 گرمی عقاب

۱٬۱۳۰٬۰۰۰

ریال
حلوا شکری ساده 400 گرمی عقاب
شیره خرما 450 گرمی شیر رضا

۳۴۰٬۰۰۰

ریال
شیره خرما 450 گرمی شیر رضا
حلوا شکری ارکیده با مغز پسته 500 گرمی شیر رضا

۱٬۱۵۰٬۰۰۰

ریال
حلوا شکری ارکیده با مغز پسته 500 گرمی شیر رضا
کرم ارده بادام زمینی 200 گرمی شیر رضا

۵۰۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده بادام زمینی 200 گرمی شیر رضا
کرم ارده فندق 200 گرمی  شیر رضا

۶۸۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده فندق 200 گرمی شیر رضا
کرم ارده شکلاتی 180 گرم تکسان

۶۵۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده شکلاتی 180 گرم تکسان
ارده قرمز دو آتیشه350 گرمی شیر رضا

۹۰۰٬۰۰۰

ریال
ارده قرمز دو آتیشه350 گرمی شیر رضا
حلوا شکری ساده 250 گرمی عقاب

۷۹۰٬۰۰۰

ریال
حلوا شکری ساده 250 گرمی عقاب
شیره انگور 450 گرمی شیر رضا

۸۳۰٬۰۰۰

ریال
شیره انگور 450 گرمی شیر رضا
کرم ارده ساده آیمل 400 گرمی شیر رضا

۹۰۰٬۰۰۰

ریال
کرم ارده ساده آیمل 400 گرمی شیر رضا