87 کالا

ویفر پذیرایی با طعم موز 38 گرم

۳۰٬۰۰۰ ريال

ویفر پذیرایی با طعم موز 38 گرم
ویفرپذیرایی با طعم پرتقال 38 گ

۳۰٬۰۰۰ ريال

ویفرپذیرایی با طعم پرتقال 38 گ
ویفر شکلاتی فندقی،مکسی30گرمی شیرین عسل

۴۰٬۰۰۰ ريال

ویفر شکلاتی فندقی،مکسی30گرمی شیرین عسل
ویفر با کرم شکلات فندقی 40 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰ ريال

ویفر با کرم شکلات فندقی 40 گرمی کوپا
ویفر تیکرز کاکائویی فندقی با تکه های فندق 22 گرمی

۸۰٬۰۰۰ ريال

ویفر تیکرز کاکائویی فندقی با تکه های فندق 22 گرمی
 ویفر رنگینک 15 گرمی گرجی

۲۰٬۰۰۰ ريال

ویفر رنگینک 15 گرمی گرجی
ویفر رول بامغز کرم کاکائویی 40 گرمی نادری

۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر رول بامغز کرم کاکائویی 40 گرمی نادری
ویفر مانژ کاکائو 75 گرمی نادری

۶۰٬۰۰۰ ريال

ویفر مانژ کاکائو 75 گرمی نادری
ویفر نام نام کاراملی 40 گرمی نادری

۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر نام نام کاراملی 40 گرمی نادری
ویفر با کرم وانیل کاراملی تامبی 18گرمی کوپا

۳۰٬۰۰۰ ريال

ویفر با کرم وانیل کاراملی تامبی 18گرمی کوپا
 ویفر کرم کاکائو 90گرمی درنا

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

ویفر کرم کاکائو 90گرمی درنا
ویفر رول رول شکلات 40 گرمی نادری

۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر رول رول شکلات 40 گرمی نادری
ویفر شکلاتی نیکا 70گرمی ویتانا

۸۰٬۰۰۰ ريال

ویفر شکلاتی نیکا 70گرمی ویتانا
ویفر شکلاتی جعبه فندق 42 گرمی شیرین عسل

۷۰٬۰۰۰ ريال

ویفر شکلاتی جعبه فندق 42 گرمی شیرین عسل
ویفر شکلاتی تلخ 32 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰ ريال

ویفر شکلاتی تلخ 32 گرمی کوپا
ویفر کاراملی با روکش شکلات کانتی 37 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰ ريال

ویفر کاراملی با روکش شکلات کانتی 37 گرمی کوپا
ویفر رول رول فندق بسته سلفونی 50 گرمی نادری

۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر رول رول فندق بسته سلفونی 50 گرمی نادری
ویفر کاکائویی با کرم نارگیل 30 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰ ريال

ویفر کاکائویی با کرم نارگیل 30 گرمی کوپا
ویفر شکلاتی شیری 32 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰ ريال

ویفر شکلاتی شیری 32 گرمی کوپا
ویفر رول رول قهوه بسته سلفونی 50 گرمی نادری

۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر رول رول قهوه بسته سلفونی 50 گرمی نادری
ویفر کاراملی موزی نیکا 45 گرمی ویتانا

۶۰٬۰۰۰ ريال

ویفر کاراملی موزی نیکا 45 گرمی ویتانا
مینی ویفر پرتقالی 90 گرمی نادری

۸۰٬۰۰۰ ريال

مینی ویفر پرتقالی 90 گرمی نادری
ویفر آویتا موزی 160گرمی آناتا

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر آویتا موزی 160گرمی آناتا
ویفر آویتا کاکائو 160گرمی آناتا

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر آویتا کاکائو 160گرمی آناتا
ویفر با روکش شکلات 35گرمی نیکابایت ویتانا

۹۵٬۰۰۰ ريال

ویفر با روکش شکلات 35گرمی نیکابایت ویتانا
ویفر کرم کاکائو مغز فندق 48 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

ویفر کرم کاکائو مغز فندق 48 گرمی کوپا
ویفر کاراملی دومیکا با طعم فندق133گرمی ویتانا

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر کاراملی دومیکا با طعم فندق133گرمی ویتانا
ویفرکاراملی باروکش شکلات دارک نعنایی 18گرم کوپا

۸۰٬۰۰۰ ريال

ویفرکاراملی باروکش شکلات دارک نعنایی 18گرم کوپا
ویفر کاراملی دومیکا باطعم کرم نارگیل133گرمی ویتانا

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر کاراملی دومیکا باطعم کرم نارگیل133گرمی ویتانا
 ویفر پرتقال 90گرمی درنا

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

ویفر پرتقال 90گرمی درنا
ویفر با کرم شکلات 200 گرمی هیت شیرین عسل

۲۰۰٬۰۰۰ ريال

ویفر با کرم شکلات 200 گرمی هیت شیرین عسل
ویفر با کرم شیری هیت 150 گرمی شیرین عسل

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

ویفر با کرم شیری هیت 150 گرمی شیرین عسل