لواشک پذیرایی میوه ای 200 گرمی ترشین
لواشک پذیرایی میوه ای 200 گرمی ترشین
لواشک پذیرایی میوه ای 200 گرمی ترشین

لواشک پذیرایی میوه ای 200 گرمی ترشین

دسته بندی:لواشک
ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 50/14725. 50/14730. 50/14731. 50/15040. 50/15041
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 50/14725. 50/14730. 50/14731. 50/15040. 50/15041
 • ابعاد بسته بندی : 27x10x9
 • ابعاد بسته بندی : 27x10x9
 • طعم : ملس
 • طعم : ملس
 • وزن محصول : گرم 200
 • وزن محصول : گرم 200
 • نام محصول : لواشک پذیرایی میوه ای 200 گرمی ترشین
 • نام محصول : لواشک پذیرایی میوه ای 200 گرمی ترشین
 • وزن بسته بندی : گرم 200
 • وزن بسته بندی : گرم 200
توضیحات محصول

توضیحی برای این محصول وجود ندارد