لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین
لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین
لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین
لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین

لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین

دسته بندی:لواشک
ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 50/14725. 50/14730. 50/14731. 50/15040. 50/15041
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 50/14725. 50/14730. 50/14731. 50/15040. 50/15041
 • ابعاد بسته بندی : 30x14x11
 • ابعاد بسته بندی : 30x14x11
 • طعم : ملس
 • طعم : ملس
 • وزن محصول : گرم 400
 • وزن محصول : گرم 400
 • نام محصول : لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین
 • نام محصول : لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین
 • وزن بسته بندی : گرم 400
 • وزن بسته بندی : گرم 400
توضیحات محصول

توضیحی برای این محصول وجود ندارد