تافی مغزدار بامغزکاکائو400گرمی میلکی موو شیرین عسل
تافی مغزدار بامغزکاکائو400گرمی میلکی موو شیرین عسل

تافی مغزدار کاکائو با مغز کاکائو400 گرمی میلکی موو شیرین عسل

دسته بندی:تافی
ویژگی محصول
  • ویژگی برای این محصول وجود ندارد
توضیحات محصول

تافی مغزدار کاکائو با مغز کاکائو400 گرمی میلکی موو شیرین عسل