کالباس مرغ 60درصد 250 گرمی فارسی
کالباس مرغ 60درصد 250 گرمی فارسی
کالباس مرغ 60درصد 250 گرمی فارسی
کالباس مرغ 60درصد 250 گرمی فارسی
کالباس مرغ 60درصد 250 گرمی فارسی

کالباس مرغ 60درصد 250 گرمی فارسی

دسته بندی:کالباس
ویژگی محصول
  • ویژگی برای این محصول وجود ندارد
توضیحات محصول

کالباس مرغ 60% 250 گرمی فارسی