کالباس خشک دودی ممتاز 80درصد 250 گرمی فارسی
کالباس خشک دودی ممتاز 80درصد 250 گرمی فارسی
کالباس خشک دودی ممتاز 80درصد 250 گرمی فارسی
کالباس خشک دودی ممتاز 80درصد 250 گرمی فارسی
کالباس خشک دودی ممتاز 80درصد 250 گرمی فارسی

کالباس خشک دودی ممتاز 80درصد 250 گرمی فارسی

دسته بندی:کالباس
ویژگی محصول
  • طعم : دودی
  • طعم : دودی
  • نام محصول : کالباس خشک ممتاز 80% 250 گرمی فارسی
  • نام محصول : کالباس خشک ممتاز 80% 250 گرمی فارسی
  • شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد
  • شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد
توضیحات محصول

کالباس خشک ممتاز 80% 250 گرمی فارسی