سفید کننده سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ

سفید کننده سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ

ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 38/10498
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 38/10498
 • وزن محصول : گرم 1000
 • وزن محصول : گرم 1000
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • نام محصول : سفید کننده سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ
 • نام محصول : سفید کننده سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ
 • مناسب برای : سفید کننده انواع لباس های نخی، کتانی، حوله و ملحفه سفید،تمیز کننده انواع ظروف چینی،ملامین، بلور و غیره،تمیز کننده سرویس های بهداشتی؛
 • مناسب برای : سفید کننده انواع لباس های نخی، کتانی، حوله و ملحفه سفید،تمیز کننده انواع ظروف چینی،ملامین، بلور و غیره،تمیز کننده سرویس های بهداشتی؛
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : آب دیونیزه، فسفریک اسید، لورت۷ اسانس، دی سدیم ادت آ
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : آب دیونیزه، فسفریک اسید، لورت۷ اسانس، دی سدیم ادت آ
توضیحات محصول

سفید کننده سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ