مایع سفید کننده غلیظ و معطر زرد 750 گرمی هوم پلاس

مایع سفید کننده غلیظ و معطر زرد 750 گرمی هوم پلاس

ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 16/20942
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 16/20942
 • وزن محصول : 750 گرم
 • وزن محصول : 750 گرم
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • نام محصول : مایع سفید کننده غلیظ و معطر زرد 750 گرمی هوم پلاس
 • نام محصول : مایع سفید کننده غلیظ و معطر زرد 750 گرمی هوم پلاس
 • مناسب برای : لباس / سطوح
 • مناسب برای : لباس / سطوح
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : سدیم هیپو کلریت ،لور آمین اکساید ، سدیم سیلیکات
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : سدیم هیپو کلریت ،لور آمین اکساید ، سدیم سیلیکات
توضیحات محصول

مایع سفید کننده غلیظ و معطر زرد 750 گرمی هوم پلاس