سفید کننده خانه رویایی معطر 1000 گرمی گلرنگ

سفید کننده و ضدعفونی کننده معطر سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ

ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 34/14701
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 34/14701
 • وزن محصول : گرم 1000
 • وزن محصول : گرم 1000
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • نام محصول : سفید کننده و ضدعفونی کننده معطر سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ
 • نام محصول : سفید کننده و ضدعفونی کننده معطر سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ
 • مناسب برای : سفید کننده و ضد عفونی کننده انواع لباسهای نخی ،کتانی ، سرویس بهداشتی ،استخر
 • مناسب برای : سفید کننده و ضد عفونی کننده انواع لباسهای نخی ،کتانی ، سرویس بهداشتی ،استخر
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : آب دیونیزه،سدیم هیپو کلریت،لوریل آمین اکساید،
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : آب دیونیزه،سدیم هیپو کلریت،لوریل آمین اکساید،
توضیحات محصول

سفید کننده و ضدعفونی کننده معطر سری خانه رویایی 1000 گرمی گلرنگ