شامپو مولتی ویتامین +پروتئین خشک 400 گرمی گلرنگ
شامپو مولتی ویتامین +پروتئین خشک 400 گرمی گلرنگ

شامپو مولتی ویتامین +پروتئین خشک 400 گرمی گلرنگ

دسته بندی:شامپو مو
ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 38/13202
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 38/13202
 • مناسب برای نوع مو : خشک
 • مناسب برای نوع مو : خشک
 • گیاهی : خیر
 • گیاهی : خیر
 • عصاره : ندارد
 • عصاره : ندارد
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • نام محصول : شامپو مولتی ویتامین +پروتئین خشک 400 گرمی گلرنگ
 • نام محصول : شامپو مولتی ویتامین +پروتئین خشک 400 گرمی گلرنگ
توضیحات محصول

شامپو مولتی ویتامین +پروتئین خشک 400 گرمی گلرنگ