لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین
لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین
لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین
لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین

لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین

دسته بندی:لواشک
ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 56/11628
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 56/11628
 • ابعاد بسته بندی : 23 × 4 × 14
 • ابعاد بسته بندی : 23 × 4 × 14
 • طعم : ملس
 • طعم : ملس
 • وزن محصول : گرم 300
 • وزن محصول : گرم 300
 • نام محصول : لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین
 • نام محصول : لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین
 • وزن بسته بندی : گرم 315
 • وزن بسته بندی : گرم 315
توضیحات محصول

توضیحی برای این محصول وجود ندارد