اسکراپ صورت 1*2 انواع پوست 50 میلی لیتری سی گل
اسکراپ صورت 1*2 انواع پوست 50 میلی لیتری سی گل
اسکراپ صورت 1*2 انواع پوست 50 میلی لیتری سی گل
اسکراپ صورت 1*2 انواع پوست 50 میلی لیتری سی گل

اسکراپ پوست صورت 1*2 انواع پوست 50 میلی لیتری سی گل

ویژگی محصول
 • حجم : 51 میلی لیتر
 • حجم : 51 میلی لیتر
 • نوع محفظه : تیوپ پلاستیکی
 • نوع محفظه : تیوپ پلاستیکی
 • کاربرد : لایه برداری فیزیکی و پاک کنندگی منافذ پوست بطور همزمان (1x2)
 • کاربرد : لایه برداری فیزیکی و پاک کنندگی منافذ پوست بطور همزمان (1x2)
 • مناسب برای نوع پوست : مناسب انواع پوست
 • مناسب برای نوع پوست : مناسب انواع پوست
 • جنس بسته بندی : تیوپ پلاستیکی
 • جنس بسته بندی : تیوپ پلاستیکی
 • وزن محصول : 50 گرم
 • وزن محصول : 50 گرم
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • نام محصول : اسکراپ صورت 1*2 انواع پوست 50 میلی لیتری سی گل
 • نام محصول : اسکراپ صورت 1*2 انواع پوست 50 میلی لیتری سی گل
 • شرایط نگهداری : در دمای معمولی نگه داری شود.
 • شرایط نگهداری : در دمای معمولی نگه داری شود.
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : پاک کننده های فیزیکی(از جنس پلی اتیلن).دارای دکسپنتانول.دارای مواد پاک کننده
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : پاک کننده های فیزیکی(از جنس پلی اتیلن).دارای دکسپنتانول.دارای مواد پاک کننده
توضیحات محصول

اسکراپ پوست صورت 1*2 انواع پوست 50 میلی لیتری سی گل