کنسرو لوبیا در سس چیلی 390 گرمی بهروز
کنسرو لوبیا در سس چیلی 390 گرمی بهروز

کنسرو لوبیا در سس چیلی 390 گرمی بهروز

دسته بندی:کنسرو لوبیا
ویژگی محصول
  • ویژگی برای این محصول وجود ندارد
توضیحات محصول

کنسرو لوبیا در سس چیلی 390 گرمی بهروز