بیکن فرانسوی250 گرم دارفرش 202
بیکن فرانسوی250 گرم دارفرش 202

بیکن فرانسوی250 گرم دارفرش 202

دسته بندی:سوسیس و کالباس
ویژگی محصول
  • ویژگی برای این محصول وجود ندارد
توضیحات محصول

بيکن فرانسوي250 گرم دارفرش 202