فروشگاه اُکالا

12 کالا

جوانه شبدر 200 گرمی توتیا

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
جوانه شبدر 200 گرمی توتیا
جوانه ماش 200 گرمی توتیا

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
جوانه ماش 200 گرمی توتیا
کرفس خرد شده 450 گرمی بامیکا

ناموجود

کرفس خرد شده 450 گرمی بامیکا
سبزی خوردن 200گرمی بامیکا

ناموجود

سبزی خوردن 200گرمی بامیکا
جوانه شبدر 130 گرمی دنیای تازه آترین

ناموجود

جوانه شبدر 130 گرمی دنیای تازه آترین
پیازچه 160 گرمی دکتر بیژن

ناموجود

پیازچه 160 گرمی دکتر بیژن
اسفناج 200 گرمی بامیکا

ناموجود

اسفناج 200 گرمی بامیکا
سبزی آش 400 گرمی دکتر بیژن

ناموجود

سبزی آش 400 گرمی دکتر بیژن
سبزی ریحان 100 گرمی دنیای تازه آترین

ناموجود

سبزی ریحان 100 گرمی دنیای تازه آترین
پیازچه 170 گرمی بامیکا

ناموجود

پیازچه 170 گرمی بامیکا
سبزی خوردن 200 گرمی دنیای تازه آترین

ناموجود

سبزی خوردن 200 گرمی دنیای تازه آترین
سبزی خوردن 180گرمی دکتر بیژن

ناموجود

سبزی خوردن 180گرمی دکتر بیژن