اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

بادام درختی متوسط 40 گرم مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

بادام درختی متوسط 40 گرم مزمز
آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک

۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ريال

آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک
مغز گردو 120گرمی کرالیچین

۹۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز گردو 120گرمی کرالیچین
آجیل شیرین سلفون 200 گرمی خشک پاک

۱٬۳۰۵٬۰۰۰ ريال

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

10%

آجیل شیرین سلفون 200 گرمی خشک پاک
نخودچی شور 400 گرمی خشکپاک

۷۵۰٬۰۰۰ ريال

نخودچی شور 400 گرمی خشکپاک
نخودچی 400 گرمی 125

۵۴۴٬۰۰۰ ريال

نخودچی 400 گرمی 125
مغز گردو آسیاب شده خورشتی 500 گرمی نصر خاتم

ناموجود

مغز گردو آسیاب شده خورشتی 500 گرمی نصر خاتم
مغز گردو ویژه 150 گرمی برتر

ناموجود

مغز گردو ویژه 150 گرمی برتر
مغز گردو آسیاب شده 500 گرمی نصر خاتم

ناموجود

مغز گردو آسیاب شده 500 گرمی نصر خاتم
گردو پوست کاغذی 500گرمی بلوط

ناموجود

گردو پوست کاغذی 500گرمی بلوط
اُبیزینس

اُبیزینس

بادام درختی متوسط 40 گرم مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

بادام درختی متوسط 40 گرم مزمز
آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک

۳٬۵۱۰٬۰۰۰ ريال

۳٬۹۰۰٬۰۰۰

10%

آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک
آجیل شیرین سلفون 200 گرمی خشک پاک

۱٬۲۹۰٬۵۰۰ ريال

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

11%

آجیل شیرین سلفون 200 گرمی خشک پاک
مغز گردو ویژه 150 گرمی برتر

ناموجود

مغز گردو ویژه 150 گرمی برتر
نخودچی 400 گرمی 125

ناموجود

نخودچی 400 گرمی 125
نخودچی شور 400 گرمی خشکپاک

ناموجود

نخودچی شور 400 گرمی خشکپاک
مغز گردو 120گرمی کرالیچین

ناموجود

مغز گردو 120گرمی کرالیچین