نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

تافی المان مغزدار میوه ای 300 گرمی دراژه

۲۰۴٬۴۰۰ ريال

تافی المان مغزدار میوه ای 300 گرمی دراژه
شکلات کارامل نانی 30 گرمی شیرین عسل

۳۰٬۰۰۰ ريال

شکلات کارامل نانی 30 گرمی شیرین عسل
شکلات تک تک 18 گرمی مینو

۵۰٬۰۰۰ ريال

شکلات تک تک 18 گرمی مینو
نی شیر شکلات 5 عددی پیکولا

۱۵۸٬۰۰۰ ريال

نی شیر شکلات 5 عددی پیکولا
شکلات  گالارد مغز نعناع پاکتی 25گرمی فرمند

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

شکلات گالارد مغز نعناع پاکتی 25گرمی فرمند
شکلات کادوئی درخت عشق باراکا

۸۲۹٬۰۰۰ ريال

۹۷۵٬۰۰۰

15%

شکلات کادوئی درخت عشق باراکا
شکلات پاکتی ای کی بال 72 گرمی سایرو

۱۷۵٬۰۰۰ ريال

شکلات پاکتی ای کی بال 72 گرمی سایرو
کرم کاکائو  عروسکی 30 گرمی فرمند

۸۵٬۰۰۰ ريال

کرم کاکائو عروسکی 30 گرمی فرمند
تافی لواشک پاکتی 285 گرمی جنگلی

۴۰۸٬۰۰۰ ريال

۵۰۰٬۰۰۰

18%

تافی لواشک پاکتی 285 گرمی جنگلی
شکلات سنگی پاکتی 240 گرمی پارمیدا

۶۴۰٬۰۰۰ ريال

شکلات سنگی پاکتی 240 گرمی پارمیدا
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

شکلات مغزدار نانی 17 گرمی شیرین عسل

۲۰٬۰۰۰ ريال

شکلات مغزدار نانی 17 گرمی شیرین عسل
شکلات کادویی رویال 8 جعبه 270 گرمی آی سودا

۶۴۱٬۷۰۰ ريال

۶۹۰٬۰۰۰

7%

شکلات کادویی رویال 8 جعبه 270 گرمی آی سودا
سریال بار 3 مغز خوراکی 40 گرمی کیتاریچ

۲۰۹٬۳۵۰ ريال

۲۶۵٬۰۰۰

21%

سریال بار 3 مغز خوراکی 40 گرمی کیتاریچ
شکلات مغزدار بادام زمینی،نانی 40گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰ ريال

شکلات مغزدار بادام زمینی،نانی 40گرمی شیرین عسل
شوکو اسمارت لوله ای 20گرمی فرمند

۴۵٬۰۰۰ ريال

شوکو اسمارت لوله ای 20گرمی فرمند
تافی لواشک پاکتی 285 گرمی جنگلی

۴۶۵٬۰۰۰ ريال

۵۰۰٬۰۰۰

7%

تافی لواشک پاکتی 285 گرمی جنگلی
سریال بار 5 مغز خوراکی 40 گرمی کیتاریچ

۲۶۵٬۰۰۰ ريال

سریال بار 5 مغز خوراکی 40 گرمی کیتاریچ
سریال بار 5 میوه خشک 40 گرمی کیتاریچ

۲۲۵٬۰۰۰ ريال

سریال بار 5 میوه خشک 40 گرمی کیتاریچ
نوترابار شکلاتی 30 گرمی چی پف

۶۰٬۰۰۰ ريال

نوترابار شکلاتی 30 گرمی چی پف
تافی کره ای تالش 960 گرمی آناتا

۷۴۴٬۰۰۰ ريال

۸۰۰٬۰۰۰

7%

تافی کره ای تالش 960 گرمی آناتا
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

شیرینی نارگیلی با روکش شکلات 18 گرمی شیرین عسل

۱۸٬۰۰۰ ريال

۲۰٬۰۰۰

10%

شیرینی نارگیلی با روکش شکلات 18 گرمی شیرین عسل
شکلات مغزدار نانی 17 گرمی شیرین عسل

۱۸٬۰۰۰ ريال

۲۰٬۰۰۰

10%

شکلات مغزدار نانی 17 گرمی شیرین عسل
تافی لواشک پاکتی 285 گرمی جنگلی

۴۲۵٬۰۰۰ ريال

۵۰۰٬۰۰۰

15%

تافی لواشک پاکتی 285 گرمی جنگلی
 فرآورده کاکائویی دو سر پرس جرقه ای 300گرمی لاویش

۷۸۸٬۷۶۰ ريال

۹۳۹٬۰۰۰

16%

فرآورده کاکائویی دو سر پرس جرقه ای 300گرمی لاویش
شکلات صبحانه لیوانی 220 گرمی شیرین عسل

۳۵۲٬۰۰۰ ريال

۴۰۰٬۰۰۰

12%

شکلات صبحانه لیوانی 220 گرمی شیرین عسل
فرآورده کاکائویی دو سر پرس تلخ 300گرمی لاویش

۸۸۱٬۱۶۰ ريال

۱٬۰۴۹٬۰۰۰

16%

فرآورده کاکائویی دو سر پرس تلخ 300گرمی لاویش
تافی مخلوط میوه ای دولایه 225 گرمی جنگلی

۲۹۰٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

17%

تافی مخلوط میوه ای دولایه 225 گرمی جنگلی
سریال بار کرن بری و پرتقال 40 گرمی کیتاریچ

۲۲۵٬۰۰۰ ريال

سریال بار کرن بری و پرتقال 40 گرمی کیتاریچ
 فرآورده کاکائویی دو سر پرس  تلخ 77% 300گرمی لاویش

۹۸۱٬۹۶۰ ريال

۱٬۱۶۹٬۰۰۰

16%

فرآورده کاکائویی دو سر پرس تلخ 77% 300گرمی لاویش
سریال بار 3 مغز خوراکی 40 گرمی کیتاریچ

۲۶۵٬۰۰۰ ريال

سریال بار 3 مغز خوراکی 40 گرمی کیتاریچ