7 کالا

سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال

۵۸۵٬۰۰۰ ريال

سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال
سس سالاد هزار جزیره 420 گرمی فامیلا

۳۸۲٬۰۰۰ ريال

سس سالاد هزار جزیره 420 گرمی فامیلا
سس سالاد هزار جزیره 454 گرمی دلپذیر

۴۸۰٬۰۰۰ ريال

سس سالاد هزار جزیره 454 گرمی دلپذیر
سس هزارجزیره 480 گرمی دلوسه

۴۲۶٬۰۰۰ ريال

سس هزارجزیره 480 گرمی دلوسه
سس  سزار 470گرمی دلپذیر

۴۷۰٬۰۰۰ ريال

سس سزار 470گرمی دلپذیر
سس هزار جزیره 440 گرمی بهروز

۴۰۰٬۰۰۰ ريال

سس هزار جزیره 440 گرمی بهروز
سس هزار جزیره 420 گرمی روژین

ناموجود

سس هزار جزیره 420 گرمی روژین