48 کالا

کراکر ماهی پنیری بزرگ 175 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کراکر ماهی پنیری بزرگ 175 گرمی چی توز
اسنک موتوری خانواده 90 گرمی چی توز

۱۶۰٬۰۰۰ ريال

اسنک موتوری خانواده 90 گرمی چی توز
اسنک طلایی خانواده 90 گرمی چی توز

۱۶۰٬۰۰۰ ريال

اسنک طلایی خانواده 90 گرمی چی توز
کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز
اسنک کچاپ 40 گرمی یامی

۱۵۹٬۴۸۲ ريال

اسنک کچاپ 40 گرمی یامی
اسنک پیاز جعفری 40 گرمی یامی

۱۵۹٬۴۸۲ ريال

اسنک پیاز جعفری 40 گرمی یامی
اسنک چرخی ویژه 80 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

اسنک چرخی ویژه 80 گرمی چی توز
اسنک جادویی پنیری 95گرمی چاکلز

۱۸۰٬۰۰۰ ريال

اسنک جادویی پنیری 95گرمی چاکلز
اسنک چیزبرگر 40 گرمی یامی

۱۲۷٬۱۲۳ ريال

اسنک چیزبرگر 40 گرمی یامی
اسنک حلقه ای ویژه 80 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

اسنک حلقه ای ویژه 80 گرمی چی توز
استیک پنیری 58 گرمی چاکلز

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

استیک پنیری 58 گرمی چاکلز
کراکر سبزیجات 70 گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰ ريال

کراکر سبزیجات 70 گرمی شیرین عسل
اسنک لوله ای بزرگ100 گرمی چی توز

۱۶۰٬۰۰۰ ريال

اسنک لوله ای بزرگ100 گرمی چی توز
استیک کچاپ متوسط 40 گرمی

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

استیک کچاپ متوسط 40 گرمی
اسنک باربکیو مدیترانه ای 40 گرمی یامی

۱۲۷٬۱۲۳ ريال

اسنک باربکیو مدیترانه ای 40 گرمی یامی
اسنک طلایی ویژه 50 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

اسنک طلایی ویژه 50 گرمی چی توز
اسنک طلایی پذیرایی 190 گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰ ريال

اسنک طلایی پذیرایی 190 گرمی چی توز
چی پلت پاچین سرکه ویژه 45 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

چی پلت پاچین سرکه ویژه 45 گرمی چی توز
اسنک سرکه نمکی 40 گرمی یامی

۱۲۷٬۱۲۳ ريال

اسنک سرکه نمکی 40 گرمی یامی
مز استیکز کچاپ 95گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

مز استیکز کچاپ 95گرمی مزمز
کراکر ماهی پنیری متوسط 90 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کراکر ماهی پنیری متوسط 90 گرمی چی توز
اسنک ذرت مکزیکی 40 گرمی یامی

۱۲۷٬۱۲۳ ريال

اسنک ذرت مکزیکی 40 گرمی یامی
چی پلت سرکه بزرگ 75 گرمی چی توز

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

چی پلت سرکه بزرگ 75 گرمی چی توز
اسنک پنیرخامه ای فرانسوی 40 گرمی یامی

۱۲۷٬۱۲۳ ريال

اسنک پنیرخامه ای فرانسوی 40 گرمی یامی
کرانچی پنیری بزرگ چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کرانچی پنیری بزرگ چی توز
کرانچی فلفلی بزرگ 75 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کرانچی فلفلی بزرگ 75 گرمی چی توز
اسنک موتوری پذیرایی 170 گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰ ريال

اسنک موتوری پذیرایی 170 گرمی چی توز
چانکی پنیری 95 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چانکی پنیری 95 گرمی مزمز
اسنک طلایی بزرگ 60 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

اسنک طلایی بزرگ 60 گرمی مزمز
اسنک پنیری کاپیتان 60 گرمی چاکلز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

اسنک پنیری کاپیتان 60 گرمی چاکلز
اسنک توپی ویژه 80 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

اسنک توپی ویژه 80 گرمی چی توز
اسنک موتوری بزرگ 50 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

اسنک موتوری بزرگ 50 گرمی چی توز