فروشگاه اُکالا

185 کالا

چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز
کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز
کرانچی پنیری بزرگ چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کرانچی پنیری بزرگ چی توز
چی پلت پاچین سرکه ویژه 45 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چی پلت پاچین سرکه ویژه 45 گرمی چی توز
اسنک طلایی ویژه 50 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
اسنک طلایی ویژه 50 گرمی چی توز
کراکر ماهی پنیری متوسط 90 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
کراکر ماهی پنیری متوسط 90 گرمی چی توز
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز
اسنک جادویی پنیری 95گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
اسنک جادویی پنیری 95گرمی چاکلز
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز
چیپس ماست وریحان 43گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس ماست وریحان 43گرمی چاکلز
چیپس کچاپ 43گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کچاپ 43گرمی چاکلز
استیک کچاپ متوسط 40 گرمی

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
استیک کچاپ متوسط 40 گرمی
اسنک موتوری خانواده 90 گرمی چی توز

۱۶۰٬۰۰۰

ریال
اسنک موتوری خانواده 90 گرمی چی توز
اسنک طلایی پنیری 90 گرم مزمز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
اسنک طلایی پنیری 90 گرم مزمز
چانکی پنیری 95 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چانکی پنیری 95 گرمی مزمز
اسنک حلقه ای ویژه 80 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
اسنک حلقه ای ویژه 80 گرمی چی توز
کتل چیپس نمک دریایی 150گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
کتل چیپس نمک دریایی 150گرمی چی توز
اسنک فنری پنیری 58گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
اسنک فنری پنیری 58گرمی چاکلز
چیپس ساده دل مزه 95گرمی مزمز

۲۲۰٬۰۰۰

ریال
چیپس ساده دل مزه 95گرمی مزمز
چیپس پیاز جعفری 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس پیاز جعفری 60 گرمی چی توز
پاپ کرن نمکی فیلی ویژه 28 گرمی چی توز

۶۰٬۰۰۰

ریال
پاپ کرن نمکی فیلی ویژه 28 گرمی چی توز
اسنک طلایی خانواده 90 گرمی چی توز

۱۶۰٬۰۰۰

ریال
اسنک طلایی خانواده 90 گرمی چی توز
چیپس کلاسیک نمکی 120 گرمی دلینا

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کلاسیک نمکی 120 گرمی دلینا
چیپس دل مزه موسیر95گرمی مزمز

۲۲۰٬۰۰۰

ریال
چیپس دل مزه موسیر95گرمی مزمز
چیپس برگه ای ساده نمکی 150 گرمی باتو

۳۲۰٬۰۰۰

ریال
چیپس برگه ای ساده نمکی 150 گرمی باتو
چیپس دل مزه فلفل سیاه 200 گرمی مزمز

۴۳۰٬۰۰۰

ریال
چیپس دل مزه فلفل سیاه 200 گرمی مزمز
اسنک بادام زمینی توربو   85 گرمی لینا

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
اسنک بادام زمینی توربو 85 گرمی لینا
پاپ‌کورن پنیری 60 گرمی پف لینا

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
پاپ‌کورن پنیری 60 گرمی پف لینا
اسنک طلایی پذیرایی 190 گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
اسنک طلایی پذیرایی 190 گرمی چی توز
چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی مزمز
اسنک برنجک شیری بزرگ  35 گرمی لینا

۸۰٬۰۰۰

ریال
اسنک برنجک شیری بزرگ 35 گرمی لینا
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز