فروشگاه اُکالا

31 کالا

مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی

۱۴۰٬۰۰۰

ریال
مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی
تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز
مغز تخمه آفتابگردان 35 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه آفتابگردان 35 گرمی چی توز
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز

۲۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
مغز  تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز

۳۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز

۳۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز
تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

ریال
تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز

ناموجود

مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات

ناموجود

تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات
مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان

ناموجود

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان
تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان

ناموجود

تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان
مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز

ناموجود

مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان پوستدارلیمویی105گرمی مزمز

ناموجود

تخمه آفتابگردان پوستدارلیمویی105گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان گلپری  100  گرمی گلستان

ناموجود

تخمه آفتابگردان گلپری 100 گرمی گلستان
تخمه کدو مشهدی 400گرمی 125

ناموجود

تخمه کدو مشهدی 400گرمی 125
تخمه کدو گوشتی400گرمی 125

ناموجود

تخمه کدو گوشتی400گرمی 125
تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات

ناموجود

تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات
 تخمه آفتاب گردان گلپر 110گرمی برفود

ناموجود

تخمه آفتاب گردان گلپر 110گرمی برفود
تخمه آفتاب گردان نمکی 110گرمی برفود

ناموجود

تخمه آفتاب گردان نمکی 110گرمی برفود
تخمه  هندوانه جابانی 200 گرمی 125

ناموجود

تخمه هندوانه جابانی 200 گرمی 125
تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز

ناموجود

تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان لیمویی 110 گرمی مزمز

ناموجود

تخمه آفتابگردان لیمویی 110 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان با طعم سس رنچ 105 گرمی وی نات

ناموجود

تخمه آفتابگردان با طعم سس رنچ 105 گرمی وی نات
تخمه هندوانه جابانی 400 گرمی 125

ناموجود

تخمه هندوانه جابانی 400 گرمی 125
تخمه آفتابگردان نمکی   100   گرمی گلستان

ناموجود

تخمه آفتابگردان نمکی 100 گرمی گلستان
تخمه آفتابگردان 300گرمی 125

ناموجود

تخمه آفتابگردان 300گرمی 125
 تخمه آفتاب گردان لیمویی110 گرمی برفود

ناموجود

تخمه آفتاب گردان لیمویی110 گرمی برفود
تخمه آفتابگردان نمکی 105 گرمی وی نات

ناموجود

تخمه آفتابگردان نمکی 105 گرمی وی نات
تخمه کدو مشهدی 200 گرمی 125

ناموجود

تخمه کدو مشهدی 200 گرمی 125
تخمه آفتابگردان سلفون 200 گرمی خشکپاک

ناموجود

تخمه آفتابگردان سلفون 200 گرمی خشکپاک