33 کالا

تخمه آفتابگردان با طعم سس رنچ 105 گرمی وی نات

۲۸۷٬۱۰۰ ريال

۳۳۰٬۰۰۰

13%

تخمه آفتابگردان با طعم سس رنچ 105 گرمی وی نات
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز
 تخمه آفتاب گردان لیمویی110 گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان لیمویی110 گرمی برفود
تخمه آفتابگردان لیمویی 110 گرمی مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان لیمویی 110 گرمی مزمز
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی

۱۴۰٬۰۰۰ ريال

مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی
تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات
تخمه آفتابگردان نمکی 105 گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان نمکی 105 گرمی وی نات
مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز
مغز  تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز

۳۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات
تخمه آفتابگردان سلفون 200 گرمی خشکپاک

۴۵۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان سلفون 200 گرمی خشکپاک
 تخمه آفتاب گردان گلپر 110گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان گلپر 110گرمی برفود
تخمه کدو گوشتی400گرمی 125

۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ريال

تخمه کدو گوشتی400گرمی 125
تخمه  هندوانه جابانی 200 گرمی 125

۷۲۰٬۰۰۰ ريال

تخمه هندوانه جابانی 200 گرمی 125
تخمه آفتاب گردان نمکی 110گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان نمکی 110گرمی برفود
تخمه هندوانه جابانی 400 گرمی 125

۹۶۹٬۰۰۰ ريال

۱٬۱۴۰٬۰۰۰

15%

تخمه هندوانه جابانی 400 گرمی 125
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز

۳۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز
تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز
تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک

۱٬۴۵۰٬۰۰۰ ريال

تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک
تخمه آفتابگردان 300گرمی 125

۴۶۸٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان 300گرمی 125
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز
مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان

ناموجود

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان
تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان

ناموجود

تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان
تخمه آفتابگردان پوستدارلیمویی105گرمی مزمز

ناموجود

تخمه آفتابگردان پوستدارلیمویی105گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان پوستدارنمکی105گرمی مزمز

ناموجود

تخمه آفتابگردان پوستدارنمکی105گرمی مزمز
تخمه کدو مشهدی 400گرمی 125

ناموجود

تخمه کدو مشهدی 400گرمی 125
تخمه آفتابگردان گلپری  100  گرمی گلستان

ناموجود

تخمه آفتابگردان گلپری 100 گرمی گلستان
مغز تخمه آفتاب گردان 45 گرمی مزمز

ناموجود

مغز تخمه آفتاب گردان 45 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان نمکی   100   گرمی گلستان

ناموجود

تخمه آفتابگردان نمکی 100 گرمی گلستان
تخمه کدو مشهدی 200 گرمی 125

ناموجود

تخمه کدو مشهدی 200 گرمی 125