29 کالا

 تخمه آفتاب گردان لیمویی110 گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان لیمویی110 گرمی برفود
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان لیمویی 110 گرمی مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان لیمویی 110 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی

۱۴۰٬۰۰۰ ريال

مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی
تخمه آفتابگردان نمکی 105 گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان نمکی 105 گرمی وی نات
تخمه کدو گوشتی400گرمی 125

۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ريال

تخمه کدو گوشتی400گرمی 125
مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز
 تخمه آفتاب گردان گلپر 110گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان گلپر 110گرمی برفود
تخمه  هندوانه جابانی 200 گرمی 125

۷۲۰٬۰۰۰ ريال

تخمه هندوانه جابانی 200 گرمی 125
تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات
تخمه آفتابگردان سلفون 200 گرمی خشکپاک

۴۵۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان سلفون 200 گرمی خشکپاک
تخمه آفتاب گردان نمکی 110گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان نمکی 110گرمی برفود
تخمه هندوانه جابانی 400 گرمی 125

۹۶۹٬۰۰۰ ريال

۱٬۱۴۰٬۰۰۰

15%

تخمه هندوانه جابانی 400 گرمی 125
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز

۳۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز
تخمه آفتابگردان با طعم سس رنچ 105 گرمی وی نات

۲۸۷٬۱۰۰ ريال

۳۳۰٬۰۰۰

13%

تخمه آفتابگردان با طعم سس رنچ 105 گرمی وی نات
تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات
تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز
تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک

۱٬۴۵۰٬۰۰۰ ريال

تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک
تخمه آفتابگردان 300گرمی 125

۴۶۸٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان 300گرمی 125
مغز  تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز

۳۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز
مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان

ناموجود

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان
تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان

ناموجود

تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان
تخمه آفتابگردان گلپری  100  گرمی گلستان

ناموجود

تخمه آفتابگردان گلپری 100 گرمی گلستان
تخمه کدو مشهدی 400گرمی 125

ناموجود

تخمه کدو مشهدی 400گرمی 125
تخمه آفتابگردان نمکی   100   گرمی گلستان

ناموجود

تخمه آفتابگردان نمکی 100 گرمی گلستان
تخمه کدو مشهدی 200 گرمی 125

ناموجود

تخمه کدو مشهدی 200 گرمی 125