فروشگاه اُکالا

134 کالا

کالباس جونه 80درصدگوشت 300گرمی سولیکو

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس جونه 80درصدگوشت 300گرمی سولیکو
ژامبون مرغ دودی 90درصد 250 گرمی سولیکو

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون مرغ دودی 90درصد 250 گرمی سولیکو
ژامبون ریکو 90درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۶۲۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون ریکو 90درصد 300 گرمی سولیکو
کالباس مارتادلا  40درصد 500 گرمی سولیکو

۸۷۰٬۰۰۰

ریال
کالباس مارتادلا 40درصد 500 گرمی سولیکو
کالباس خشک مخصوص رجی 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۶۱۵٬۰۰۰

ریال
کالباس خشک مخصوص رجی 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
سالامی تنوری 90درصدگوشت 300گرمی سولیکو

۱٬۹۰۰٬۰۰۰

ریال
سالامی تنوری 90درصدگوشت 300گرمی سولیکو
کوکتل بلژیکی 500گرمی سولیکو

۷۰۰٬۰۰۰

ریال
کوکتل بلژیکی 500گرمی سولیکو
سوسیس آلمانی 40درصد  1000 گرمی سولیکو

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس آلمانی 40درصد 1000 گرمی سولیکو
ژامبون مرغ دودی 90درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون مرغ دودی 90درصد 300 گرمی سولیکو
کوکتل مخصوص توری 500 گرمی 202

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

ریال
کوکتل مخصوص توری 500 گرمی 202
سوسیس فراکنفورتر 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس فراکنفورتر 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
سوسیس کوکتل پنیری 55درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس کوکتل پنیری 55درصد 300 گرمی سولیکو
کالباس ژیگو 80درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس ژیگو 80درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
سوجوک 80درصدگوشت 250 گرمی کاپو کاله

۱٬۷۰۹٬۰۰۰

ریال
سوجوک 80درصدگوشت 250 گرمی کاپو کاله
ژامبون مرغ دارفرش 90درصد 300 گرمی 202

۱٬۳۷۸٬۰۰۰

ریال
ژامبون مرغ دارفرش 90درصد 300 گرمی 202
بیکن ایرلندی 97درصد 250 گرمی سولیکو

۲٬۴۳۰٬۰۰۰

ریال
بیکن ایرلندی 97درصد 250 گرمی سولیکو
کالباس پنیری کراکف مخصوص 300گرمی سولیکو

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس پنیری کراکف مخصوص 300گرمی سولیکو
کالباس گوک مخلوط گوشت و مرغ 300گرمی سولیکو

۱٬۳۳۴٬۰۰۰

ریال
کالباس گوک مخلوط گوشت و مرغ 300گرمی سولیکو
بیکن تنوری 90درصد 250گرمی سولیکو

۲٬۴۰۰٬۰۰۰

ریال
بیکن تنوری 90درصد 250گرمی سولیکو
کوکتل 55درصد 500 گرمی 32

ناموجود

کوکتل 55درصد 500 گرمی 32
کالباس قارچ و مرغ 60درصد 300 گرمی آزما

ناموجود

کالباس قارچ و مرغ 60درصد 300 گرمی آزما
کوکتل پنیر55درصد وکیوم 300 گرمی کیمبال

ناموجود

کوکتل پنیر55درصد وکیوم 300 گرمی کیمبال
کوکتل پنیر55درصد نایلون 1000 گرمی کیمبال

ناموجود

کوکتل پنیر55درصد نایلون 1000 گرمی کیمبال
کوکتل گوشت 55درصد نایلون 1000 گرمی کیمبال

ناموجود

کوکتل گوشت 55درصد نایلون 1000 گرمی کیمبال
کالباس سالامی سارنو 80درصد 250 گرمی سولیکو

ناموجود

کالباس سالامی سارنو 80درصد 250 گرمی سولیکو
کالباس 60درصد قارچ و مرغ 250گرمی مهیا

ناموجود

کالباس 60درصد قارچ و مرغ 250گرمی مهیا
سوسیس آلمانی توری 500 گرمی202

ناموجود

سوسیس آلمانی توری 500 گرمی202
کالباس 90درصد گوشت 250 گرمی مهیا

ناموجود

کالباس 90درصد گوشت 250 گرمی مهیا
پپرونی 90درصد 250 گرم دارفرش 202

ناموجود

پپرونی 90درصد 250 گرم دارفرش 202
هات داگ پنیر60درصد نایلون 1کیلویی کیمبال

ناموجود

هات داگ پنیر60درصد نایلون 1کیلویی کیمبال
کالباس مرغ و قارچ 60درصد 300 گرمی کیمبال

ناموجود

کالباس مرغ و قارچ 60درصد 300 گرمی کیمبال
سوسیس آلمانی 40درصد گوشت 300 گرمی مهیا

ناموجود

سوسیس آلمانی 40درصد گوشت 300 گرمی مهیا