103 کالا

کباب لقمه 70% گوشت 9 عددی 450 گرمی مهیا

۱٬۳۵۰٬۰۰۰ ريال

کباب لقمه 70% گوشت 9 عددی 450 گرمی مهیا
سوپ جو 75 گرمی مهنام

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

سوپ جو 75 گرمی مهنام
نودل سبزیجات 75 گرمی الیت

۸۴٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

30%

نودل سبزیجات 75 گرمی الیت
آش سبزی 180گرمی  آماده لذیذ

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش سبزی 180گرمی آماده لذیذ
رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام
نودل قارچ 75 گرمی الیت

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

نودل قارچ 75 گرمی الیت
همبرگر 30%گوشت 5 عددی 500 گرمی مهیا

۵۵۰٬۰۰۰ ريال

همبرگر 30%گوشت 5 عددی 500 گرمی مهیا
آش رشته 180 گرمی الیت

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش رشته 180 گرمی الیت
سوپ جو 68 گرمی الیت

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ جو 68 گرمی الیت
سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام

۹۳٬۶۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

22%

سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام
 سوپ قارچ 61 گرمی الیت

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ قارچ 61 گرمی الیت
  سوپ قارچ 65 گرمی آماده لذیذ

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ قارچ 65 گرمی آماده لذیذ
ساندویچ چاباتای ژامبون گوشت 80% با پنیر کاپو

۳۹۵٬۰۰۰ ريال

ساندویچ چاباتای ژامبون گوشت 80% با پنیر کاپو
نودل مرغ 75 گرمی الیت

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

نودل مرغ 75 گرمی الیت
 نودل مرغ کودک 85 گرمی الیت

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

نودل مرغ کودک 85 گرمی الیت
پاستا آماده قارچ و پنیر 180 گرمی الیت

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

پاستا آماده قارچ و پنیر 180 گرمی الیت
 سوپ مرغ با ورمیشل 65 گرمی آماده لذیذ

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ مرغ با ورمیشل 65 گرمی آماده لذیذ
رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام
ساندویچ چاباتای ژامبون مرغ 90% کاپو

۳۹۵٬۰۰۰ ريال

ساندویچ چاباتای ژامبون مرغ 90% کاپو
نودل قارچ و پنیر 75 گرمی الیت

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

نودل قارچ و پنیر 75 گرمی الیت
نودل گوشت پک 5 عددی مهنام

۶۳۷٬۵۰۰ ريال

۷۵۰٬۰۰۰

15%

نودل گوشت پک 5 عددی مهنام
آش سبزی 180گرمی  الیت

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش سبزی 180گرمی الیت
نودل مرغ پک 5 عددی مهنام

۶۳۷٬۵۰۰ ريال

۷۵۰٬۰۰۰

15%

نودل مرغ پک 5 عددی مهنام
رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام
سوپ قارچ لیوانی 35 گرمی الیت

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

۲۰۰٬۰۰۰

15%

سوپ قارچ لیوانی 35 گرمی الیت
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

سوپ قارچ 75 گرمی مهنام
سوپ سبزیجات 65 گرمی الیت

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ سبزیجات 65 گرمی الیت
سوپ مرغ 61 گرمی آماده لذیذ

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

سوپ مرغ 61 گرمی آماده لذیذ
سوپ جو 68 گرمی آماده لذیذ

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ جو 68 گرمی آماده لذیذ
سوپ مرغ و ذرت 65 گرمی الیت

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

سوپ مرغ و ذرت 65 گرمی الیت
پودر سوپ حلیم 75 گرمی الیت

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

پودر سوپ حلیم 75 گرمی الیت
نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام