غذای آماده و نیمه آماده

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

نودل مرغ 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل مرغ 75 گرمی الیت
نودل طعم مرغ 75 گرمی جهان

۸۵٬۰۰۰ ريال

۱۰۰٬۰۰۰

15%

نودل طعم مرغ 75 گرمی جهان
نودل با ادویه چاشنی کباب باربیکیو  75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل با ادویه چاشنی کباب باربیکیو 75 گرمی الیت
الویه مرغ 200 گرمی چیکا

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

الویه مرغ 200 گرمی چیکا
نودل مرغ 5 عددی آماده لذیذ

۵۲۹٬۰۰۰ ريال

۶۰۰٬۰۰۰

12%

نودل مرغ 5 عددی آماده لذیذ
سوپ مرغ 61 گرمی الیت

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

سوپ مرغ 61 گرمی الیت
نودل سبزیجات 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۲۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل سبزیجات 75 گرمی الیت
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام

۱۱۷٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

3%

سوپ قارچ 75 گرمی مهنام
 نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
سوپ مرغ با ورمیشل مهنام

۱۱۷٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

3%

سوپ مرغ با ورمیشل مهنام
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

 نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
نودل طعم مرغ 75 گرمی جهان

۸۵٬۰۰۰ ريال

۱۰۰٬۰۰۰

15%

نودل طعم مرغ 75 گرمی جهان
نودل مرغ 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل مرغ 75 گرمی الیت
سوپ جو و قارچ 65 گرمی  الیت

۱۱۷٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

3%

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت
نودل گوشت 5 عددی آماده لذیذ

۵۲۹٬۰۰۰ ريال

۶۰۰٬۰۰۰

12%

نودل گوشت 5 عددی آماده لذیذ
نودل با طعم مرغ (جایزه دار) 77 گرمی هاتی کارا

۵۷۰٬۰۰۰ ريال

۶۰۰٬۰۰۰

5%

نودل با طعم مرغ (جایزه دار) 77 گرمی هاتی کارا
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی کارا

۱۱۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

2%

نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی کارا
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام

۱۱۷٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

3%

سوپ قارچ 75 گرمی مهنام
نودل سبزیجات 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۲۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی کارا

۱۱۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

2%

نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی کارا
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

سوپ جو 75 گرمی مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

سوپ جو 75 گرمی مهنام
کنسرو خوراک مرغ 250 گرمی برتر

۴۵۳٬۰۰۰ ريال

کنسرو خوراک مرغ 250 گرمی برتر
رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام
سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام
رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام
همبرگر 30%گوشت 5 عددی 500 گرمی مهیا

۲۸۰٬۰۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

20%

همبرگر 30%گوشت 5 عددی 500 گرمی مهیا
پودر کتلت گیاهی 100 گرمی مهنام

۱۳۰٬۰۰۰ ريال

پودر کتلت گیاهی 100 گرمی مهنام
رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام
کنسرو خورش قیمه سیب زمینی 250 گرمی برتر

۵۵۵٬۵۰۰ ريال

کنسرو خورش قیمه سیب زمینی 250 گرمی برتر
نودل گوشت پک 5 عددی مهنام

۶۰۰٬۰۰۰ ريال

نودل گوشت پک 5 عددی مهنام
اُبیزینس

اُبیزینس

رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام
پودر کتلت گیاهی 100 گرمی مهنام

۱۱۷٬۰۰۰ ريال

۱۳۰٬۰۰۰

10%

پودر کتلت گیاهی 100 گرمی مهنام
سوپ سبزیجات 75 گرمی مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

سوپ سبزیجات 75 گرمی مهنام
سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام
سوپ جو 75 گرمی مهنام

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ جو 75 گرمی مهنام
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

سوپ قارچ 75 گرمی مهنام
رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام

ناموجود

رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام
رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام

ناموجود

رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام
نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام

ناموجود

نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام
نودل قارچ پک 5 عددی مهنام

ناموجود

نودل قارچ پک 5 عددی مهنام