فروشگاه اُکالا

7 کالا

ساق بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

ساق بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا
مغز ران مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

مغز ران مرغ 1500 گرمی سارونتا
ران مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم

ناموجود

ران مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم
ران و سینه بی پوست مرغ تازه 1800 گرمی رزا

ناموجود

ران و سینه بی پوست مرغ تازه 1800 گرمی رزا
مغز ران 1800 گرم پویا پروتئین

ناموجود

مغز ران 1800 گرم پویا پروتئین
ران مرغ بی پوست 900 گرمی رزا

ناموجود

ران مرغ بی پوست 900 گرمی رزا
مرغ بسته بندی تازه 1500 گرمی سمین ±100 گرم

ناموجود

مرغ بسته بندی تازه 1500 گرمی سمین ±100 گرم