7 کالا

ران مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم

ناموجود

ران مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم
ساق بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

ساق بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا
مغز ران مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

مغز ران مرغ 1500 گرمی سارونتا
گردن بی پوست مرغ900 گرمی پویا پروتئین

ناموجود

گردن بی پوست مرغ900 گرمی پویا پروتئین
مغز ران 1800 گرم پویا پروتئین

ناموجود

مغز ران 1800 گرم پویا پروتئین
ران و سینه بی پوست مرغ تازه 1800 گرمی رزا

ناموجود

ران و سینه بی پوست مرغ تازه 1800 گرمی رزا
ران مرغ بی پوست 900 گرمی رزا

ناموجود

ران مرغ بی پوست 900 گرمی رزا