7 کالا

آش سبزی 180گرمی  آماده لذیذ

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش سبزی 180گرمی آماده لذیذ
آش رشته 180 گرمی الیت

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش رشته 180 گرمی الیت
آش سبزی 180گرمی  الیت

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش سبزی 180گرمی الیت
آش جو 180 گرمی الیت

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

آش جو 180 گرمی الیت
آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ
آش جو 180 گرمی آماده لذیذ

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش جو 180 گرمی آماده لذیذ
آش جو 500 گرمی فارسی

ناموجود

آش جو 500 گرمی فارسی