100 کالا

چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز

۱۰۵٬۰۰۰ ريال

۱۵۰٬۰۰۰

30%

چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز
چیپس نمکی 43گرمی چاکلز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

چیپس نمکی 43گرمی چاکلز
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز
چیپس فلفلی متوسط 60 گرمی مزمز

۱۰۵٬۰۰۰ ريال

۱۵۰٬۰۰۰

30%

چیپس فلفلی متوسط 60 گرمی مزمز
چیپس ذرت با طعم کنجدی  100 گرمی تردیلا

۲۸۰٬۰۰۰ ريال

چیپس ذرت با طعم کنجدی 100 گرمی تردیلا
چیپس  قوطی چیلی تند 150 گرمی یامی

۵۹۴٬۹۹۶ ريال

چیپس قوطی چیلی تند 150 گرمی یامی
چیپس ماست وریحان 43گرمی چاکلز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

چیپس ماست وریحان 43گرمی چاکلز
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز
کتل چیپس نمک دریایی 150گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰ ريال

کتل چیپس نمک دریایی 150گرمی چی توز
چیپس کتل فلفل هالوپینو سفری 120 گرمی چی توز

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

چیپس کتل فلفل هالوپینو سفری 120 گرمی چی توز
چیپس ذرت با طعم تنوری 100 گرمی تردیلا

۲۱۷٬۳۵۸ ريال

چیپس ذرت با طعم تنوری 100 گرمی تردیلا
چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی چی توز
چیپس دل مزه موسیر95گرمی مزمز

۲۲۰٬۰۰۰ ريال

چیپس دل مزه موسیر95گرمی مزمز
چیپس مزه چیلی 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس مزه چیلی 60 گرمی مزمز
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز
چیپس سرکه متوسط 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس سرکه متوسط 60 گرمی چی توز
چیپس ساده دل مزه 95گرمی مزمز

۲۲۰٬۰۰۰ ريال

چیپس ساده دل مزه 95گرمی مزمز
کتل چیپس فلفل هالوپینو 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کتل چیپس فلفل هالوپینو 60 گرمی چی توز
چیپس قارچ وخامه 70گرمی چاکلز

۱۸۰٬۰۰۰ ريال

چیپس قارچ وخامه 70گرمی چاکلز
چیپس ساده بزرگ 105گرمی مزمز

۲۱۰٬۰۰۰ ريال

چیپس ساده بزرگ 105گرمی مزمز
مولتی گرین غلات خردل وعسل 73گرمی چاکلز

۱۸۰٬۰۰۰ ريال

مولتی گرین غلات خردل وعسل 73گرمی چاکلز
چیپس با طعم پفک 55 گرمی وی نیتو

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس با طعم پفک 55 گرمی وی نیتو
چیپس سرکه نمکی متوسط 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس سرکه نمکی متوسط 60 گرمی مزمز
چیپس سرکه 150 گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰ ريال

چیپس سرکه 150 گرمی چی توز
چیپس ماست وریحان 70گرمی چاکلز

۱۲۶٬۰۰۰ ريال

۱۸۰٬۰۰۰

30%

چیپس ماست وریحان 70گرمی چاکلز
چیپس ذرت با طعم سالسا 100 گرمی تردیلا

۳۸۰٬۰۰۰ ريال

چیپس ذرت با طعم سالسا 100 گرمی تردیلا
چیپس پیتزا 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس پیتزا 60 گرمی مزمز
چیپس دل مزه فلفل سیاه 200 گرمی مزمز

۴۳۰٬۰۰۰ ريال

چیپس دل مزه فلفل سیاه 200 گرمی مزمز
چیپس ماست ریحان متوسط 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس ماست ریحان متوسط 60 گرمی مزمز
چیپس بالزامیک 105 گرمی وی نیتو

۲۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس بالزامیک 105 گرمی وی نیتو
چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی مزمز
مولتی گرین غلات کچاپ 73گرمی چاکلز

۱۸۰٬۰۰۰ ريال

مولتی گرین غلات کچاپ 73گرمی چاکلز