فروشگاه اُکالا

112 کالا

خیارشور ویژه شیشه ای 750 گرمی دلوسه

۵۵۹٬۵۰۰

ریال
خیارشور ویژه شیشه ای 750 گرمی دلوسه
خیار شور درجه یک 680 گرمی مهرام

۶۲۰٬۰۰۰

ریال
خیار شور درجه یک 680 گرمی مهرام
زیتون معمولی با هسته 680 گرمی فامیلا

۸۸۹٬۰۰۰

ریال
زیتون معمولی با هسته 680 گرمی فامیلا
کنسرو خیارشور ممتاز 660 گرم مکنزی

۴۹۰٬۰۰۰

ریال
کنسرو خیارشور ممتاز 660 گرم مکنزی
ترشی لیته  630 گرمی یک و یک

۳۲۹٬۰۰۰

ریال
ترشی لیته 630 گرمی یک و یک
خیارشور معمولی 680 گرمی مهرام

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
خیارشور معمولی 680 گرمی مهرام
خیارشور ممتاز شیشه ای 680 گرمی دلوسه

۴۸۹٬۵۰۰

ریال
خیارشور ممتاز شیشه ای 680 گرمی دلوسه
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی اصالت

۷۵۰٬۰۰۰

ریال
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی اصالت
زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا

۱٬۳۷۰٬۰۰۰

ریال
زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا
زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا

۹۰۹٬۰۰۰

ریال
زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا
زیتون شور درشت با هسته 700 گرمی برتر

۹۹۵٬۹۰۰

ریال
زیتون شور درشت با هسته 700 گرمی برتر
خیار شور ویژه 670 گرمی برتر

۵۹۸٬۸۰۰

ریال
خیار شور ویژه 670 گرمی برتر
خیارشور ممتاز 1500گرمی اصالت

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
خیارشور ممتاز 1500گرمی اصالت
ترشی مخلوط 660  گرمی مهرام

۳۶۵٬۰۰۰

ریال
ترشی مخلوط 660 گرمی مهرام
زیتون شور ویژه 660گرمی آرشیا

۱٬۲۵۰٬۰۰۰

ریال
زیتون شور ویژه 660گرمی آرشیا
ترشی مخلوط 630 گرمی بدر

۳۹۵٬۰۰۰

ریال
ترشی مخلوط 630 گرمی بدر
ترشی لیته بندری تند 680 گرمی اصالت

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
ترشی لیته بندری تند 680 گرمی اصالت
زیتون ورقه ای شده 660 گرمی فامیلا

۱٬۰۹۹٬۰۰۰

ریال
زیتون ورقه ای شده 660 گرمی فامیلا
خیارشور ممتاز 650 گرمی یک و یک

۵۷۰٬۰۰۰

ریال
خیارشور ممتاز 650 گرمی یک و یک
خیار شور ممتاز 670 گرمی برتر

۴۹۸٬۰۰۰

ریال
خیار شور ممتاز 670 گرمی برتر
زیتون با هسته 650 گرمی بدر

۸۹۹٬۵۰۰

ریال
زیتون با هسته 650 گرمی بدر
زیتون ممتاز 680 گرمی اصالت

۹۹۰٬۰۰۰

ریال
زیتون ممتاز 680 گرمی اصالت
ترشی بندری شیشه 640گرمی یک و یک

۳۴۵٬۰۰۰

ریال
ترشی بندری شیشه 640گرمی یک و یک
زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک

۸۹۹٬۰۰۰

ریال
زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک
ترشی لیته بندری شیشه 630 گرمی بدر

۴۴۵٬۰۰۰

ریال
ترشی لیته بندری شیشه 630 گرمی بدر
زیتون پاکتی 850 گرمی فامیلا

۹۹۹٬۰۰۰

ریال
زیتون پاکتی 850 گرمی فامیلا
زیتون شور 700 گرمی برتر

۹۴۴٬۸۰۰

ریال
زیتون شور 700 گرمی برتر
ترشی فلفل سوزنی سبز 620 گرمی اصالت

۴۶۹٬۰۰۰

ریال
ترشی فلفل سوزنی سبز 620 گرمی اصالت
خیارشور ویژه 700 گرمی اصالت

۷۹۰٬۰۰۰

ریال
خیارشور ویژه 700 گرمی اصالت
خیارشور قلمی 700 گرمی اصالت

۵۹۰٬۰۰۰

ریال
خیارشور قلمی 700 گرمی اصالت
زیتون شور با هسته 680 گرمی بیژن

۸۵۰٬۰۰۰

ریال
زیتون شور با هسته 680 گرمی بیژن
ترشی لیته 630 گرمی بدر

۳۳۹٬۵۰۰

ریال
ترشی لیته 630 گرمی بدر