20 کالا

ترشی مخلوط ریز 660 گرمی اصالت

۲۴۵٬۱۰۰ ريال

۲۸۵٬۰۰۰

14%

ترشی مخلوط ریز 660 گرمی اصالت
ترشی لیته 630 گرمی بدر

۳۰۸٬۹۴۵ ريال

۳۳۹٬۵۰۰

9%

ترشی لیته 630 گرمی بدر
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی اصالت

۵۵۲٬۵۰۰ ريال

۶۵۰٬۰۰۰

15%

ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی اصالت
ترشی لیته بندری تند 680 گرمی اصالت

۲۵۷٬۱۴۰ ريال

۲۹۹٬۰۰۰

14%

ترشی لیته بندری تند 680 گرمی اصالت
ترشی بندری شیشه 640گرمی یک و یک

۳۲۵٬۰۰۰ ريال

ترشی بندری شیشه 640گرمی یک و یک
ترشی مخلوط 640 گرمی یک و یک

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

ترشی مخلوط 640 گرمی یک و یک
ترشى بندرى 670 گرمى مجید

۲۷۷٬۰۰۰ ريال

ترشى بندرى 670 گرمى مجید
ترشی مخلوط 680 گرمی اصالت

۲۹۱٬۵۴۰ ريال

۳۳۹٬۰۰۰

14%

ترشی مخلوط 680 گرمی اصالت
ترشى فلفل 670 گرمى مجید

۳۲۱٬۳۰۰ ريال

۳۵۷٬۰۰۰

10%

ترشى فلفل 670 گرمى مجید
ترشی فلفل سوزنی سبز 620 گرمی اصالت

۴۰۳٬۳۴۰ ريال

۴۶۹٬۰۰۰

14%

ترشی فلفل سوزنی سبز 620 گرمی اصالت
ترشی لیته بندری شیشه 630 گرمی بدر

۳۰۸٬۹۴۵ ريال

۳۳۹٬۵۰۰

9%

ترشی لیته بندری شیشه 630 گرمی بدر
ترشی سیر گل کاراملی 680 گرمی اصالت

۴۶۰٬۱۰۰ ريال

۵۳۵٬۰۰۰

14%

ترشی سیر گل کاراملی 680 گرمی اصالت
ترشی لیته 680 گرمی اصالت

۲۹۱٬۵۴۰ ريال

۳۳۹٬۰۰۰

14%

ترشی لیته 680 گرمی اصالت
ترشی سیر صدفی 680 گرمی اصالت

۵۱۱٬۷۰۰ ريال

۵۹۵٬۰۰۰

14%

ترشی سیر صدفی 680 گرمی اصالت
ترشی سیرگل 580گرمی خوشاب

۳۴۰٬۰۰۰ ريال

ترشی سیرگل 580گرمی خوشاب
ترشی لیته  630 گرمی یک و یک

۲۵۷٬۵۷۰ ريال

۲۹۹٬۵۰۰

14%

ترشی لیته 630 گرمی یک و یک
ترشی بندری 630 گرمی یک و یک

ناموجود

ترشی بندری 630 گرمی یک و یک
ترشی مخلوط با زیتون 660گرمی آرشیا

ناموجود

ترشی مخلوط با زیتون 660گرمی آرشیا
ترشی فلفل هالوپینو 220 گرمی بدر

ناموجود

ترشی فلفل هالوپینو 220 گرمی بدر
ترشی هالوپینو 240 گرمی برتر

ناموجود

ترشی هالوپینو 240 گرمی برتر