35 کالا

زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا

۹۰۹٬۰۰۰ ريال

زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا
زیتون معمولی با هسته 680 گرمی فامیلا

۵۹۴٬۱۵۰ ريال

۶۹۹٬۰۰۰

15%

زیتون معمولی با هسته 680 گرمی فامیلا
زیتون درشت با هسته 680 گرمی فامیلا

۶۴۵٬۱۵۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

15%

زیتون درشت با هسته 680 گرمی فامیلا
زیتون بدون هسته درشت 650 گرمی فامیلا

۷۶۴٬۱۵۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

15%

زیتون بدون هسته درشت 650 گرمی فامیلا
زیتون شور درشت با هسته 700 گرمی برتر

۹۹۵٬۹۰۰ ريال

زیتون شور درشت با هسته 700 گرمی برتر
زیتون ورقه ای شده 660 گرمی فامیلا

۶۴۵٬۱۵۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

15%

زیتون ورقه ای شده 660 گرمی فامیلا
زیتون شور ویژه 660گرمی آرشیا

۹۸۰٬۰۰۰ ريال

زیتون شور ویژه 660گرمی آرشیا
زیتون شور 700 گرمی برتر

۹۴۴٬۸۰۰ ريال

زیتون شور 700 گرمی برتر
زیتون با هسته 650 گرمی بدر

۸۱۸٬۵۴۵ ريال

۸۹۹٬۵۰۰

9%

زیتون با هسته 650 گرمی بدر
زیتون پاکتی 850 گرمی فامیلا

۶۴۵٬۱۵۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

15%

زیتون پاکتی 850 گرمی فامیلا
زیتون ممتاز 680 گرمی اصالت

۸۹۱٬۰۰۰ ريال

۹۹۰٬۰۰۰

10%

زیتون ممتاز 680 گرمی اصالت
زیتون شور با مغز فلفل دلمه‌ای 500 گرمی ورژن

۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ريال

زیتون شور با مغز فلفل دلمه‌ای 500 گرمی ورژن
زیتون پر شده با فلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا

۸۳۶٬۴۰۰ ريال

۹۸۴٬۰۰۰

15%

زیتون پر شده با فلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا
زیتون شور ورقه شده 660گرمی آرشیا

۱٬۰۵۸٬۲۵۰ ريال

۱٬۲۴۵٬۰۰۰

15%

زیتون شور ورقه شده 660گرمی آرشیا
زیتون شور سبز با مغز هالوپینو 500 گرمی ورژن

۱٬۱۹۰٬۰۰۰ ريال

زیتون شور سبز با مغز هالوپینو 500 گرمی ورژن
 زیتون شور با مغز سیر 500 گرمی ورژن

۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ريال

زیتون شور با مغز سیر 500 گرمی ورژن
زیتون معمولی 1500گرمی اصالت

ناموجود

زیتون معمولی 1500گرمی اصالت
کنسرو زیتون بدون هسته 650 گرمی پیک

ناموجود

کنسرو زیتون بدون هسته 650 گرمی پیک
زیتون شور ریز 700 گرمی برتر

ناموجود

زیتون شور ریز 700 گرمی برتر
زیتون معمولی 700 گرمی اصالت

ناموجود

زیتون معمولی 700 گرمی اصالت
زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا

ناموجود

زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا
زیتون بدون هسته شیشه 620 گرمی سفیدرود

ناموجود

زیتون بدون هسته شیشه 620 گرمی سفیدرود
زیتون با هسته شیشه 650 گرمی سفیدرود

ناموجود

زیتون با هسته شیشه 650 گرمی سفیدرود
زیتون بدون هسته شیشه مدیترانه‌ای 680 گرمی سفیدرود

ناموجود

زیتون بدون هسته شیشه مدیترانه‌ای 680 گرمی سفیدرود
زیتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر

ناموجود

زیتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر
زیتون پرورده 250 گرمی آرشیا

ناموجود

زیتون پرورده 250 گرمی آرشیا
زیتون شور ممتاز 1.5 کیلویی اصالت

ناموجود

زیتون شور ممتاز 1.5 کیلویی اصالت
زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک

ناموجود

زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک
زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا

ناموجود

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
زیتون با هسته شیشه ممتاز 650 گرمی سفیدرود

ناموجود

زیتون با هسته شیشه ممتاز 650 گرمی سفیدرود
ترشی زیتون شور باهسته 660 گرمی انسی

ناموجود

ترشی زیتون شور باهسته 660 گرمی انسی
زیتون سبز ویژه شیشه ای  650 گرمی پیک

ناموجود

زیتون سبز ویژه شیشه ای 650 گرمی پیک