فروشگاه اُکالا

49 کالا

روغن مایع سرخ کردنی بدون ترانس 810 گرمی غنچه

۵۰۰٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی بدون ترانس 810 گرمی غنچه
روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 810 گرمی بهار

۵۰۰٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 810 گرمی بهار
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا
روغن مایع آفتابگردان آنتی اکسیدان لادن 810 گرم

۵۰۵٬۰۰۰

ریال
روغن مایع آفتابگردان آنتی اکسیدان لادن 810 گرم
روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس

۵۰۵٬۰۰۰

ریال
روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس
روغن آفتابگردان غنی شده1800 گرمی اویلا

۱٬۰۹۲٬۰۰۰

ریال
روغن آفتابگردان غنی شده1800 گرمی اویلا
روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 1350 گرمی غنچه

۹۱۹٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 1350 گرمی غنچه
روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 810گرمی غنچه

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 810گرمی غنچه
روغن مایع آفتابگردان 1350 گرمی غنچه پلاس

۸۱۹٬۰۰۰

ریال
روغن مایع آفتابگردان 1350 گرمی غنچه پلاس
روغن مایع سرخ کردنی زیرو ترانس 1350 گرمی غنچه

۸۳۱٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی زیرو ترانس 1350 گرمی غنچه
روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1800 گرمی اویلا

۱٬۲۱۶٬۰۰۰

ریال
روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1800 گرمی اویلا
روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی فامیلا

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی فامیلا
روغن مایع آفتابگردان  1620 گرمی غنچه پلاس

۹۷۹٬۰۰۰

ریال
روغن مایع آفتابگردان 1620 گرمی غنچه پلاس
روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا

۵۰۵٬۰۰۰

ریال
روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا
روغن سرخ کردنی بدن پالم 1620 گرمی بهار الماس

۱٬۰۹۶٬۰۰۰

ریال
روغن سرخ کردنی بدن پالم 1620 گرمی بهار الماس
روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 1620 گرمی بهار

۹۹۲٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 1620 گرمی بهار
روغن مایع سرخ کردنی 1350 گرمی الماس بهار

۹۲۰٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی 1350 گرمی الماس بهار
روغن آفتابگردان غنی شده 1350 گرمی اویلا

۸۱۹٬۰۰۰

ریال
روغن آفتابگردان غنی شده 1350 گرمی اویلا
روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 1350 گرمی بهار

۸۳۱٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 1350 گرمی بهار
روغن آفتابگردان 2700 گرمی اویلا

۱٬۶۰۷٬۰۰۰

ریال
روغن آفتابگردان 2700 گرمی اویلا
روغن گیاهی نیمه جامد امگا 900 گرمی غنچه

۶۱۹٬۰۰۰

ریال
روغن گیاهی نیمه جامد امگا 900 گرمی غنچه
روغن مایع کانولا مولتی ویتامین 810 گرمی غنچه

۵۰۵٬۰۰۰

ریال
روغن مایع کانولا مولتی ویتامین 810 گرمی غنچه
روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم 1620 گرمی غنچه

۱٬۰۹۶٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم 1620 گرمی غنچه
روغن سرخ کردنی بدون پالم 1620 گرمی فامیلا

۱٬۰۹۶٬۰۰۰

ریال
روغن سرخ کردنی بدون پالم 1620 گرمی فامیلا
روغن آفتابگردان با ویتامین آ و دی 1620گرمی فامیلا

۹۷۹٬۰۰۰

ریال
روغن آفتابگردان با ویتامین آ و دی 1620گرمی فامیلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم 1350 گرمی فامیلا

۹۲۰٬۰۰۰

ریال
روغن سرخ کردنی بدون پالم 1350 گرمی فامیلا
روغن آفتابگردان با ویتامین آ و دی 1350گرمی فامیلا

۸۱۹٬۰۰۰

ریال
روغن آفتابگردان با ویتامین آ و دی 1350گرمی فامیلا
روغن مایع آفتابگردان حاوی آنتی اکسیدان  1350 گرمی

۸۱۹٬۰۰۰

ریال
روغن مایع آفتابگردان حاوی آنتی اکسیدان 1350 گرمی
روغن مایع آفتابگردان آنتی اکسیدان 1620 گرمی لادن

۹۷۹٬۰۰۰

ریال
روغن مایع آفتابگردان آنتی اکسیدان 1620 گرمی لادن
روغن گیاهی نیمه جامد امگا 4000 گرمی غنچه

۲٬۶۱۷٬۰۰۰

ریال
روغن گیاهی نیمه جامد امگا 4000 گرمی غنچه
روغن مایع سرخ کردنی 2700 گرمی الماس بهار

۱٬۸۱۸٬۰۰۰

ریال
روغن مایع سرخ کردنی 2700 گرمی الماس بهار
روغن زیتون 690 گرمی ورژن

۳٬۱۹۰٬۰۰۰

ریال
روغن زیتون 690 گرمی ورژن