111 کالا

روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی اویلا

۵۳۴٬۶۰۰ ريال

۵۹۴٬۰۰۰

10%

روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی اویلا
روغن مایع سرخ کردنی بدون ترانس 810 گرمی غنچه

۵۳۹٬۶۰۰ ريال

۵۶۸٬۰۰۰

5%

روغن مایع سرخ کردنی بدون ترانس 810 گرمی غنچه
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

۵۹۳٬۷۵۰ ريال

۶۲۵٬۰۰۰

5%

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا
روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس

۵۶۴٬۳۰۰ ريال

۵۹۴٬۰۰۰

5%

روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس
روغن کنجد 230 گرمی ورژن

۸۹۲٬۵۰۰ ريال

۱٬۱۹۰٬۰۰۰

25%

روغن کنجد 230 گرمی ورژن
روغن ذرت 1.8 لیتری گلدن مایز

۳٬۴۰۰٬۰۰۰ ريال

روغن ذرت 1.8 لیتری گلدن مایز
روغن زیتون ارگانیک فرابکر 1800 گرمی اکسیر

۵٬۸۷۰٬۰۰۰ ريال

روغن زیتون ارگانیک فرابکر 1800 گرمی اکسیر
روغن ذرت شفاف پت 1.8 لیتری گلدن مایز

۳٬۴۰۰٬۰۰۰ ريال

روغن ذرت شفاف پت 1.8 لیتری گلدن مایز
اسپری روغن زیتون تصفیه شده 210 گرمی اویلا

۹۲۶٬۲۵۰ ريال

۹۷۵٬۰۰۰

5%

اسپری روغن زیتون تصفیه شده 210 گرمی اویلا
روغن کنجد بی بو500  سی سی اورازان

۱٬۸۶۵٬۷۵۰ ريال

۲٬۱۹۵٬۰۰۰

15%

روغن کنجد بی بو500 سی سی اورازان
روغن مایع سرخ کردنی زیرو ترانس 1350 گرمی غنچه

۸۹۷٬۷۵۰ ريال

۹۴۵٬۰۰۰

5%

روغن مایع سرخ کردنی زیرو ترانس 1350 گرمی غنچه
روغن زیتون ارگانیک فرابکر 750میلی لیتری قوطی اکسیر

۲٬۷۸۰٬۰۰۰ ريال

روغن زیتون ارگانیک فرابکر 750میلی لیتری قوطی اکسیر
 روغن زیتون 230 گرمی ورژن

۸۶۰٬۰۰۰ ريال

روغن زیتون 230 گرمی ورژن
روغن زیتون 690 گرمی ورژن

۲٬۵۷۰٬۰۰۰ ريال

روغن زیتون 690 گرمی ورژن
روغن آفتابگردان غنی شده1800 گرمی اویلا

۱٬۲۸۵٬۰۰۰ ريال

روغن آفتابگردان غنی شده1800 گرمی اویلا
روغن سرخ کردنی حاوی کنجد 1720 سی سی بوریتو

۲٬۸۹۹٬۰۰۰ ريال

روغن سرخ کردنی حاوی کنجد 1720 سی سی بوریتو
روغن زیتون تصفیه شده 445 گرمی فامیلا

۱٬۴۲۰٬۲۵۰ ريال

۱٬۴۹۵٬۰۰۰

5%

روغن زیتون تصفیه شده 445 گرمی فامیلا
روغن زیتون بکر 250 سی سی فامیلا

۷۴۱٬۰۰۰ ريال

۷۸۰٬۰۰۰

5%

روغن زیتون بکر 250 سی سی فامیلا
روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا

۵۹۴٬۰۰۰ ريال

روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا
روغن آفتابگردان غنی شده 1350 گرمی اویلا

۹۶۳٬۰۰۰ ريال

روغن آفتابگردان غنی شده 1350 گرمی اویلا
روغن ذرت کانولا آفتابگردان1/8 لیتری داتیس

۳٬۰۶۴٬۷۱۰ ريال

روغن ذرت کانولا آفتابگردان1/8 لیتری داتیس
روغن خوراکی مصرف خانوار ساده اویلا امگا

۲٬۹۷۴٬۰۰۰ ريال

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده اویلا امگا
روغن زیتون ارگانیک فرابکر 1 لیتری اکسیر

۳٬۳۵۰٬۰۰۰ ريال

روغن زیتون ارگانیک فرابکر 1 لیتری اکسیر
روغن سرخ کردنی کنجد کانولا ذرت 900 سی سی داتیس

۱٬۸۸۰٬۳۴۰ ريال

روغن سرخ کردنی کنجد کانولا ذرت 900 سی سی داتیس
روغن ذرت و آفتابگردان 1720 سی سی بوریتو

۲٬۸۹۹٬۰۰۰ ريال

روغن ذرت و آفتابگردان 1720 سی سی بوریتو
روغن گیاهی نیمه جامد امگا 4000 گرمی غنچه

۲٬۹۷۴٬۰۰۰ ريال

روغن گیاهی نیمه جامد امگا 4000 گرمی غنچه
روغن آفتابگردان 2700 گرمی اویلا

۱٬۸۹۰٬۰۰۰ ريال

روغن آفتابگردان 2700 گرمی اویلا
روغن زیتون بکر 445 گرمی فامیلا

۱٬۳۵۳٬۷۵۰ ريال

۱٬۴۲۵٬۰۰۰

5%

روغن زیتون بکر 445 گرمی فامیلا
روغن زیتون ارگانیک فرابکر 500میلی لیتری شیشه اکسیر

۱٬۹۴۰٬۰۰۰ ريال

روغن زیتون ارگانیک فرابکر 500میلی لیتری شیشه اکسیر
روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 810گرمی غنچه

۶۲۵٬۰۰۰ ريال

روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 810گرمی غنچه
روغن حیوانی کرمانشاهی 400 گرمی روژان

۱٬۸۵۰٬۰۰۰ ريال

روغن حیوانی کرمانشاهی 400 گرمی روژان
روغن زیتون فرایکر 500 میلی لیتری پیک

۱٬۴۳۵٬۳۴۰ ريال

۱٬۶۶۹٬۰۰۰

14%

روغن زیتون فرایکر 500 میلی لیتری پیک