نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1350گرمی اویلا

۱٬۰۱۳٬۶۵۰ ريال

۱٬۰۴۵٬۰۰۰

3%

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1350گرمی اویلا
روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی فامیلا

۶۰۶٬۲۵۰ ريال

۶۲۵٬۰۰۰

3%

روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی فامیلا
روغن مایع آفتابگردان ویتامین1620Dگرمی رعنا

۱٬۰۳۶٬۰۰۰ ريال

۱٬۱۵۱٬۰۰۰

10%

روغن مایع آفتابگردان ویتامین1620Dگرمی رعنا
روغن سرخ کردنی کم جذب 2250گرمی اویلا

۱٬۵۲۲٬۹۰۰ ريال

۱٬۵۷۰٬۰۰۰

3%

روغن سرخ کردنی کم جذب 2250گرمی اویلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

۶۰۶٬۲۵۰ ريال

۶۲۵٬۰۰۰

3%

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا
روغن ذرت شفاف پت 1.8 لیتری گلدن مایز

۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ريال

روغن ذرت شفاف پت 1.8 لیتری گلدن مایز
روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا

۵۷۶٬۱۸۰ ريال

۵۹۴٬۰۰۰

3%

روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم 1350 گرمی فامیلا

۱٬۰۱۳٬۶۵۰ ريال

۱٬۰۴۵٬۰۰۰

3%

روغن سرخ کردنی بدون پالم 1350 گرمی فامیلا
روغن ذرت 1.8 لیتری گلدن مایز

۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ريال

روغن ذرت 1.8 لیتری گلدن مایز
روغن زیتون تصفیه شده 500 گرمی اویلا

۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ريال

۱٬۱۴۵٬۰۰۰

3%

روغن زیتون تصفیه شده 500 گرمی اویلا
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

روغن مایع سرخ کردنی بدون ترانس 810 گرمی غنچه

۵۳۹٬۶۰۰ ريال

۵۶۸٬۰۰۰

5%

روغن مایع سرخ کردنی بدون ترانس 810 گرمی غنچه
روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس

۵۳۴٬۶۰۰ ريال

۵۹۴٬۰۰۰

10%

روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس
روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 810گرمی غنچه

۵۶۲٬۵۰۰ ريال

۶۲۵٬۰۰۰

10%

روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 810گرمی غنچه
روغن مایع سرخ کردنی زیرو ترانس 1350 گرمی غنچه

۸۵۰٬۵۰۰ ريال

۹۴۵٬۰۰۰

10%

روغن مایع سرخ کردنی زیرو ترانس 1350 گرمی غنچه
روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1800 گرمی اویلا

۱٬۳۸۲٬۰۰۰ ريال

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1800 گرمی اویلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

۶۲۵٬۰۰۰ ريال

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا
روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا

۵۹۴٬۰۰۰ ريال

روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا
روغن آفتابگردان غنی شده1800 گرمی اویلا

۱٬۴۲۸٬۰۰۰ ريال

روغن آفتابگردان غنی شده1800 گرمی اویلا
روغن گیاهی نیمه جامد امگا 900 گرمی غنچه

۶۳۳٬۶۰۰ ريال

۷۰۴٬۰۰۰

10%

روغن گیاهی نیمه جامد امگا 900 گرمی غنچه
روغن مایع آفتابگردان 1350 گرمی غنچه پلاس

۸۶۶٬۷۰۰ ريال

۹۶۳٬۰۰۰

10%

روغن مایع آفتابگردان 1350 گرمی غنچه پلاس
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

روغن مایع آفتابگردان 1350 گرمی غنچه پلاس

۸۶۶٬۷۰۰ ريال

۹۶۳٬۰۰۰

10%

روغن مایع آفتابگردان 1350 گرمی غنچه پلاس
روغن گیاهی نیمه جامد امگا 900 گرمی غنچه

۶۳۳٬۶۰۰ ريال

۷۰۴٬۰۰۰

10%

روغن گیاهی نیمه جامد امگا 900 گرمی غنچه
روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا

۵۹۴٬۰۰۰ ريال

روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی فامیلا
روغن مایع سرخ کردنی بدون ترانس 810 گرمی غنچه

۵۱۱٬۲۰۰ ريال

۵۶۸٬۰۰۰

10%

روغن مایع سرخ کردنی بدون ترانس 810 گرمی غنچه
روغن مایع کانولا مولتی ویتامین 810 گرمی غنچه

۷۹۰٬۱۲۸ ريال

۸۷۷٬۹۲۰

10%

روغن مایع کانولا مولتی ویتامین 810 گرمی غنچه
روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس

۵۳۴٬۶۰۰ ريال

۵۹۴٬۰۰۰

10%

روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس
روغن مایع سرخ کردنی زیرو ترانس 1350 گرمی غنچه

۸۵۰٬۵۰۰ ريال

۹۴۵٬۰۰۰

10%

روغن مایع سرخ کردنی زیرو ترانس 1350 گرمی غنچه
روغن سرخ کردنی 900 سی سی داتیس

۱٬۲۷۶٬۱۸۹ ريال

۱٬۶۳۶٬۱۴۰

22%

روغن سرخ کردنی 900 سی سی داتیس
روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 810گرمی غنچه

۵۶۲٬۵۰۰ ريال

۶۲۵٬۰۰۰

10%

روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم 810گرمی غنچه
روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی فامیلا

۶۲۵٬۰۰۰ ريال

روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی فامیلا