فروشگاه اُکالا

106 کالا

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی
اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر
ماکارونی فرمی میکس سبزیجات 500 گرمی مانا

۳۰۰٬۷۶۲

ریال
ماکارونی فرمی میکس سبزیجات 500 گرمی مانا
ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی
ماکارونی فرمی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون

۲۴۲٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون
لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 500گرمی زر

۴۸۵٬۰۰۰

ریال
لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 500گرمی زر
ماکارونی سوپی500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی سوپی500 گرمی زر
ماکارونی فرمی سدانو 500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی سدانو 500 گرمی زر
اسپاگتی غنی شده  700گرمی انسی

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی غنی شده 700گرمی انسی
ماکارونی فرمی پروانه کوچک سبزیجات 500 گرمی مانا

۳۶۵٬۲۱۱

ریال
ماکارونی فرمی پروانه کوچک سبزیجات 500 گرمی مانا
ماکارونی فرمی پنه ساده 500گرمی انسی

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی پنه ساده 500گرمی انسی
رشته آشی ویژه 500 گرمی انسی

۴۸۰٬۰۰۰

ریال
رشته آشی ویژه 500 گرمی انسی
ماکارونی فرمی فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر

۱۹۵٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر

۳۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر
ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی  زر

۲۷۵٬۰۰۰

ریال
ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 900 گرمی زر

۳۱۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 رشته ای 900 گرمی زر
رشته پلویی جدید 400 گرمی ترخینه

۴۸۹٬۵۰۰

ریال
رشته پلویی جدید 400 گرمی ترخینه
اسپاگتی 1.5 غنی شده 900 گرمی زر

۴۶۵٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 غنی شده 900 گرمی زر
فتوچینی آشیانه ای 500 گرمی زرماکارون

۲۹۵٬۰۰۰

ریال
فتوچینی آشیانه ای 500 گرمی زرماکارون
ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500گرمی زر

۲۷۵٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500گرمی زر
فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی مانا

۳۰۰٬۷۶۲

ریال
فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی مانا
رشته پلویی ویژه 500 گرمی انسی

۴۹۸٬۰۰۰

ریال
رشته پلویی ویژه 500 گرمی انسی
رشته پلویی جعبه ای 400 گرمی گلها

۴۹۹٬۰۰۰

ریال
رشته پلویی جعبه ای 400 گرمی گلها
اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر

۲۸۵٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر
رشته آش 2500 گرمی زر

۱٬۰۷۵٬۰۰۰

ریال
رشته آش 2500 گرمی زر
لازانیا 500 گرمی مانا

۴۸۵٬۰۰۰

ریال
لازانیا 500 گرمی مانا
لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 300 گرمی زر

۳۱۰٬۰۰۰

ریال
لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 300 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

ناموجود

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر
پاستا فرمی پروانه ای 500 گرمی جهان

ناموجود

پاستا فرمی پروانه ای 500 گرمی جهان
ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر

ناموجود

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر