فروشگاه اُکالا

110 کالا

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر
ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی بریده 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی بریده 500 گرمی مانا
ماکارونی فرمی سیم تلفنی 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی سیم تلفنی 500 گرمی مانا
ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر
رشته آشی 400 گرمی زر

۱۹۵٬۰۰۰

ریال
رشته آشی 400 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر
اسپاگتی 1.6 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.6 رشته ای 700 گرمی مانا
ماکارونی فرمی گرامینیا 500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی گرامینیا 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی میکس سبزیجات 500 گرمی مانا

۳۰۰٬۷۶۲

ریال
ماکارونی فرمی میکس سبزیجات 500 گرمی مانا
اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر

۲۸۵٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر
ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی
ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی  زر

۲۷۵٬۰۰۰

ریال
ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر
ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی
ماکارونی فرمی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون

۲۴۲٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر
ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا
ماکارونی فرمی اسپریلا 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی اسپریلا 500 گرمی مانا
ماکارونی سوپی500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی سوپی500 گرمی زر
رشته آشی 500 گرمی زرماکارون

۲۴۵٬۰۰۰

ریال
رشته آشی 500 گرمی زرماکارون
اسپاگتی 1.2 غنی شده 500 گرمی تک ماکارون

۲۹۵٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.2 غنی شده 500 گرمی تک ماکارون
ماکارونی فرمی فانتزیا میکس 500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی فانتزیا میکس 500 گرمی زر
لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 500گرمی زر

۴۸۵٬۰۰۰

ریال
لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 500گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 900 گرمی زر

۳۱۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 رشته ای 900 گرمی زر
ماکارونی فرمی پروانه کوچک سبزیجات 500 گرمی مانا

۳۶۵٬۲۱۱

ریال
ماکارونی فرمی پروانه کوچک سبزیجات 500 گرمی مانا
ماکارونی فرمی پفکی 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی پفکی 500 گرمی مانا
ماکارونی فرمی فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر

۱۹۵٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر

۳۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر