34 کالا

کالباس 60% قارچ و مرغ 250گرمی مهیا

۶۰۰٬۰۰۰ ريال

کالباس 60% قارچ و مرغ 250گرمی مهیا
کالباس 90% گوشت 250 گرمی مهیا

۷۹۶٬۰۰۰ ريال

۹۹۵٬۰۰۰

20%

کالباس 90% گوشت 250 گرمی مهیا
کالباس خشک مخصوص 70% گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۲۱۰٬۰۰۰ ريال

کالباس خشک مخصوص 70% گوشت 300 گرمی سولیکو
کالباس مارتادلا  40% 500 گرمی سولیکو

۶۱۰٬۲۰۰ ريال

۶۷۸٬۰۰۰

10%

کالباس مارتادلا 40% 500 گرمی سولیکو
کالباس قارچ و مرغ 60% 300 گرمی آزما

ناموجود

کالباس قارچ و مرغ 60% 300 گرمی آزما
کالباس مرغ و قارچ 60% 300 گرمی کیمبال

ناموجود

کالباس مرغ و قارچ 60% 300 گرمی کیمبال
کالباس مارتادلا 40% 500 گرمی 32

ناموجود

کالباس مارتادلا 40% 500 گرمی 32
کالباس خشک 60% 500 گرمی 32

ناموجود

کالباس خشک 60% 500 گرمی 32
پارما ترکی 98%  300 گرمی سولیکو

ناموجود

پارما ترکی 98% 300 گرمی سولیکو
کالباس 90% گوشت مرغ 250 گرمی مهیا

ناموجود

کالباس 90% گوشت مرغ 250 گرمی مهیا
فیله گوشت 90% 250 گرمی فارسی

ناموجود

فیله گوشت 90% 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 60% گوشت 250 گرمی مهیا

ناموجود

کالباس خشک 60% گوشت 250 گرمی مهیا
کالباس مرغ 60% 250 گرمی فارسی

ناموجود

کالباس مرغ 60% 250 گرمی فارسی
کالباس مرغ کرکو 60% 300 گرمی آزما

ناموجود

کالباس مرغ کرکو 60% 300 گرمی آزما
کالباس گوشت مرغ 90% 250 گرمی کیمبال

ناموجود

کالباس گوشت مرغ 90% 250 گرمی کیمبال
پارما چیکن 98% 300 گرمی سولیکو

ناموجود

پارما چیکن 98% 300 گرمی سولیکو
کالباس لیونر گوشت قرمز 60% 500 گرمی کیمبال

ناموجود

کالباس لیونر گوشت قرمز 60% 500 گرمی کیمبال
کالباس خشک گوشت قرمز 60% 500 گرمی کیمبال

ناموجود

کالباس خشک گوشت قرمز 60% 500 گرمی کیمبال
راسته تنوری 90 %250 گرمی سولیکو

ناموجود

راسته تنوری 90 %250 گرمی سولیکو
پاسترامی گوشت گوساله 70% 300 گرمی سولیکو

ناموجود

پاسترامی گوشت گوساله 70% 300 گرمی سولیکو
 کالباس مارتادلا40% رول 500گرمی کیمبال

ناموجود

کالباس مارتادلا40% رول 500گرمی کیمبال
کالباس ژیگو 80% گوشت 300 گرمی سولیکو

ناموجود

کالباس ژیگو 80% گوشت 300 گرمی سولیکو
کالباس خشک توتا 80% 300 گرمی آزما

ناموجود

کالباس خشک توتا 80% 300 گرمی آزما
کالباس خشک 60% 250 گرمی فارسی

ناموجود

کالباس خشک 60% 250 گرمی فارسی
کالباس خشک دودی ممتاز 80% 250 گرمی فارسی

ناموجود

کالباس خشک دودی ممتاز 80% 250 گرمی فارسی
کالباس فیله مرغ 90% 250 گرمی فارسی

ناموجود

کالباس فیله مرغ 90% 250 گرمی فارسی
کالباس 60%لیونر200گرم آترین

ناموجود

کالباس 60%لیونر200گرم آترین
 کالباس خشک پرسی 90 درصد گوشت  300 گرمی آندره

ناموجود

کالباس خشک پرسی 90 درصد گوشت 300 گرمی آندره
کالباس میکس پارتی 202

ناموجود

کالباس میکس پارتی 202
کالباس 60%خشک 200گرمی آترین

ناموجود

کالباس 60%خشک 200گرمی آترین
کالباس 60% فرین تاپ 200گرم آترین

ناموجود

کالباس 60% فرین تاپ 200گرم آترین
کالباس خشک دودی 80 درصد گوشت آندره

ناموجود

کالباس خشک دودی 80 درصد گوشت آندره