110 کالا

دال عدس 800 گرمی کرالیچین

۷۶۵٬۰۰۰ ريال

دال عدس 800 گرمی کرالیچین
لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران

۹۹۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا

۷۴۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا
لوبیا چیتی 900 گرمی سبزدانه

۱٬۱۴۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی 900 گرمی سبزدانه
سویا 250 گرمی برفود

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

سویا 250 گرمی برفود
عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لپه استند آپ 900 گرمی گلستان

۸۴۹٬۰۰۰ ريال

لپه استند آپ 900 گرمی گلستان
لپه بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۹٬۰۰۰ ريال

لپه بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لپه ریز 800 گرمی کرالیچین

۶۶۴٬۴۰۰ ريال

۷۵۵٬۰۰۰

12%

لپه ریز 800 گرمی کرالیچین
نخود و لوبیا 800 گرمی کرالیچین

۶۱۱٬۶۰۰ ريال

۶۹۵٬۰۰۰

12%

نخود و لوبیا 800 گرمی کرالیچین
ماش بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

ماش بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز پت 1000گرمی دلپذیر

۸۵۸٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز پت 1000گرمی دلپذیر
 لوبیا قرمز 900 گرمی برفود

۷۲۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز 900 گرمی برفود
عدس 900 گرمی فامیلا

۸۶۹٬۰۰۰ ريال

عدس 900 گرمی فامیلا
لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۷۴۹٬۰۰۰ ريال

لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیا چشم بلبلی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۸۲۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چشم بلبلی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
 لوبیا چیتی 900 گرمی برفود

۹۸۰٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
عدس 900 گرمی سبزدانه

۹۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس 900 گرمی سبزدانه
لوبیا چیتی استند آپ 900 گرمی گلستان

۱٬۰۷۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی استند آپ 900 گرمی گلستان
دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۴۹٬۰۰۰ ريال

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا چیتی پت1000گرمی دلپذیر

۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی پت1000گرمی دلپذیر
عدس 900 گرمی گلزار

۸۰۷٬۰۰۰ ريال

۱٬۰۷۶٬۰۰۰

25%

عدس 900 گرمی گلزار
نخود 900 گرمی گلزار

۸۶۰٬۰۰۰ ريال

نخود 900 گرمی گلزار
سویا ریزدانه 250 گرم سبزدانه

۲۲۰٬۰۰۰ ريال

سویا ریزدانه 250 گرم سبزدانه
لپه تبریزی 900 گرمی برفود

۶۰۲٬۶۵۰ ريال

۷۰۹٬۰۰۰

15%

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
لپه 900 گرمی فامیلا

۷۰۳٬۱۲۰ ريال

۷۹۹٬۰۰۰

12%

لپه 900 گرمی فامیلا
عدس پت 1000گرمی دلپذیر

۸۵۰٬۰۰۰ ريال

عدس پت 1000گرمی دلپذیر
نخود 900 گرمی سبزدانه

۱٬۰۱۵٬۰۰۰ ريال

نخود 900 گرمی سبزدانه
نخود استند آپ 900 گرمی گلستان

۱٬۰۱۹٬۰۰۰ ريال

نخود استند آپ 900 گرمی گلستان
لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۹۳۴٬۱۵۰ ريال

۱٬۰۹۹٬۰۰۰

15%

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لپه باقلا 900 گرمی گلستان

۷۹۱٬۱۲۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

12%

لپه باقلا 900 گرمی گلستان
نخود 800 گرمی کرالیچین

۷۵۵٬۰۰۰ ريال

نخود 800 گرمی کرالیچین