فروشگاه اُکالا

78 کالا

مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی

۱۴۰٬۰۰۰

ریال
مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی
تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز
مغز تخمه آفتابگردان 35 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه آفتابگردان 35 گرمی چی توز
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز
مغز  تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز

۳۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز

۲۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
پسته شور سلفون 100 گرمی خشک پاک

۱٬۱۲۰٬۰۰۰

ریال
پسته شور سلفون 100 گرمی خشک پاک
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز

۳۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز
پسته بو داده نمکین 35 گرمی گلستان

۳۸۰٬۰۰۰

ریال
پسته بو داده نمکین 35 گرمی گلستان
تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

ریال
تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک
 پسته اکبری 48گرمی مزمز

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
پسته اکبری 48گرمی مزمز
بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز
بادام زمینی سرکه 35 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی سرکه 35 گرمی مزمز
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز

ناموجود

مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز
بادام زمینی و کشمش متوسط30 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی و کشمش متوسط30 گرمی مزمز
بادام زمینی نمکی 35 گرمی چی توز

ناموجود

بادام زمینی نمکی 35 گرمی چی توز
تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات

ناموجود

تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات
مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان

ناموجود

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان
پسته اکبری زعفرانی 450 گرمی سحرخیز

ناموجود

پسته اکبری زعفرانی 450 گرمی سحرخیز
تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان

ناموجود

تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان
بادام زمینی روکش دار فلفلی 80 گرمی پنگوئن

ناموجود

بادام زمینی روکش دار فلفلی 80 گرمی پنگوئن
مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز

ناموجود

مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز
بادام زمینی روکش دار پنیری 40 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی روکش دار پنیری 40 گرمی مزمز
بادام زمینی روکش دار فلفلی 40 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی روکش دار فلفلی 40 گرمی مزمز
پسته 150 گرمی برفود

ناموجود

پسته 150 گرمی برفود
بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری 80 گرمی پنگوئن

ناموجود

بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری 80 گرمی پنگوئن
بادام زمینی روکش دار سرکه نمکی 80 گرمی پنگوئن

ناموجود

بادام زمینی روکش دار سرکه نمکی 80 گرمی پنگوئن
تخمه آفتابگردان پوستدارلیمویی105گرمی مزمز

ناموجود

تخمه آفتابگردان پوستدارلیمویی105گرمی مزمز
بادام زمینی روکش  دار ناچو 40 گرمی چی توز

ناموجود

بادام زمینی روکش دار ناچو 40 گرمی چی توز
تخمه کدو مشهدی 400گرمی 125

ناموجود

تخمه کدو مشهدی 400گرمی 125
مفز بادام زمینی 400گرمی 125

ناموجود

مفز بادام زمینی 400گرمی 125