75 کالا

بادام زمینی روکش دار پنیری 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی روکش دار پنیری 40 گرمی مزمز
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز

۳۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز
 تخمه آفتاب گردان لیمویی110 گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان لیمویی110 گرمی برفود
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان لیمویی 110 گرمی مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان لیمویی 110 گرمی مزمز
مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی

۱۴۰٬۰۰۰ ريال

مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی
بادام زمینی سرکه 35 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی سرکه 35 گرمی مزمز
پسته 150 گرمی برفود

۹۹۰٬۰۰۰ ريال

پسته 150 گرمی برفود
بادام زمینی روکش  دار ناچو 40 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی روکش دار ناچو 40 گرمی چی توز
بادام زمینی سرکه چی توز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی سرکه چی توز
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز
بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز
پسته شور سلفون 100 گرمی خشک پاک

۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ريال

پسته شور سلفون 100 گرمی خشک پاک
تخمه آفتابگردان سلفون 200 گرمی خشکپاک

۴۵۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان سلفون 200 گرمی خشکپاک
 تخمه آفتاب گردان گلپر 110گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان گلپر 110گرمی برفود
تخمه آفتاب گردان نمکی 110گرمی برفود

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتاب گردان نمکی 110گرمی برفود
تخمه کدو گوشتی400گرمی 125

۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ريال

تخمه کدو گوشتی400گرمی 125
مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز
پسته خام سلفون 100 گرمی خشک پاک

۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ريال

پسته خام سلفون 100 گرمی خشک پاک
تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات
تخمه  هندوانه جابانی 200 گرمی 125

۷۲۰٬۰۰۰ ريال

تخمه هندوانه جابانی 200 گرمی 125
پسته بو داده نمکین 35 گرمی گلستان

۳۸۰٬۰۰۰ ريال

پسته بو داده نمکین 35 گرمی گلستان
بادام زمینی روکش دار باربکیو 80 گرمی پنگوئن

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی روکش دار باربکیو 80 گرمی پنگوئن
بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری 80 گرمی پنگوئن

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری 80 گرمی پنگوئن
بادام زمینی روکش دار فلفلی 80 گرمی پنگوئن

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی روکش دار فلفلی 80 گرمی پنگوئن
تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات
تخمه هندوانه جابانی 400 گرمی 125

۱٬۱۴۰٬۰۰۰ ريال

تخمه هندوانه جابانی 400 گرمی 125
بادام زمینی فلفلی 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

بادام زمینی فلفلی 40 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان با طعم سس رنچ 105 گرمی وی نات

۲۸۷٬۱۰۰ ريال

۳۳۰٬۰۰۰

13%

تخمه آفتابگردان با طعم سس رنچ 105 گرمی وی نات
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز