فروشگاه اُکالا

78 کالا

مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی

۱۴۰٬۰۰۰

ریال
مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز
تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان پوستدارگلپر105گرم مزمز
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز

۲۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
بادام زمینی روکش دار پنیری 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بادام زمینی روکش دار پنیری 40 گرمی مزمز
مغز  تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز

۳۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز
پسته شور سلفون 100 گرمی خشک پاک

۱٬۱۲۰٬۰۰۰

ریال
پسته شور سلفون 100 گرمی خشک پاک
پسته بو داده نمکین 35 گرمی گلستان

۳۸۰٬۰۰۰

ریال
پسته بو داده نمکین 35 گرمی گلستان
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز

۳۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه هندوانه نمکی 30 گرمی چی توز
تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

ریال
تخمه کدو گوشتی سلفون 450 گرمی خشک پاک
 پسته اکبری 48گرمی مزمز

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
پسته اکبری 48گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز
بادام زمینی روکش  دار ناچو 40 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بادام زمینی روکش دار ناچو 40 گرمی چی توز
مغز تخمه آفتابگردان 35 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه آفتابگردان 35 گرمی چی توز
بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز
بادام زمینی سرکه 35 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی سرکه 35 گرمی مزمز
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز

ناموجود

مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز
بادام زمینی نمکی 35 گرمی چی توز

ناموجود

بادام زمینی نمکی 35 گرمی چی توز
بادام زمینی و کشمش متوسط30 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی و کشمش متوسط30 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات

ناموجود

تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی وی نات
مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان

ناموجود

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی گلستان
پسته اکبری زعفرانی 450 گرمی سحرخیز

ناموجود

پسته اکبری زعفرانی 450 گرمی سحرخیز
تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان

ناموجود

تخمه کدو شور 50 گرمی گلستان
بادام زمینی روکش دار فلفلی 80 گرمی پنگوئن

ناموجود

بادام زمینی روکش دار فلفلی 80 گرمی پنگوئن
مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز

ناموجود

مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز
بادام زمینی روکش دار فلفلی 40 گرمی مزمز

ناموجود

بادام زمینی روکش دار فلفلی 40 گرمی مزمز
بادام زمینی روکش دار سرکه نمکی 80 گرمی پنگوئن

ناموجود

بادام زمینی روکش دار سرکه نمکی 80 گرمی پنگوئن
پسته 150 گرمی برفود

ناموجود

پسته 150 گرمی برفود
بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری 80 گرمی پنگوئن

ناموجود

بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری 80 گرمی پنگوئن
تخمه آفتابگردان پوستدارلیمویی105گرمی مزمز

ناموجود

تخمه آفتابگردان پوستدارلیمویی105گرمی مزمز
بادام زمینی دراژه هلندی پیازوجعفری 200 گرمی پنگوئن

ناموجود

بادام زمینی دراژه هلندی پیازوجعفری 200 گرمی پنگوئن
تخمه آفتابگردان گلپری  100  گرمی گلستان

ناموجود

تخمه آفتابگردان گلپری 100 گرمی گلستان