فروشگاه اُکالا

18 کالا

بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی وانیلی ویژه 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی وانیلی ویژه 60 گرمی دومینو
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو
بستنی آلپیرال وانیلی باروکش میوه ای 75گرمی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی آلپیرال وانیلی باروکش میوه ای 75گرمی دومینو
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو
بستنی مگنولیا موزی 85 گرمی دومینو

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی مگنولیا موزی 85 گرمی دومینو
بستنی کالیپو پرتقالی 100 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی کالیپو پرتقالی 100 گرمی دومینو
بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو
بستنی عروسکی ویژه 60 گرمی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی عروسکی ویژه 60 گرمی دومینو
بستنی قیفی کاکائویی 65 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی قیفی کاکائویی 65 گرمی دومینو
بستنی مگنولیا دبل چاکلت 85 گرمی دومینو

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی مگنولیا دبل چاکلت 85 گرمی دومینو
بستنی قیفی وانیلی 65 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی قیفی وانیلی 65 گرمی دومینو
ویفر بستنی زعفرانی 75 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر بستنی زعفرانی 75 گرمی دومینو
بستنی چوبی وانیلی باروکش کاکائو دوقلو70گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی وانیلی باروکش کاکائو دوقلو70گرمی دومینو
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰

ریال
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو
بستنی وانیلی 50 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی وانیلی 50 گرمی دومینو
بسیتنی قیفی دورادو وانیلی 70 گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بسیتنی قیفی دورادو وانیلی 70 گرمی دومینو