فروشگاه اُکالا

88 کالا

بستنی چوبی وانیلی ویژه 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی وانیلی ویژه 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی شکلاتی 50 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شکلاتی 50 گرمی دومینو
بستنی وانیلی 50 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی وانیلی 50 گرمی دومینو
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو
بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو
بستنی آلپیرال وانیلی باروکش میوه ای 75گرمی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی آلپیرال وانیلی باروکش میوه ای 75گرمی دومینو
بستنی قیفی دورادو شکلاتی 70 گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی قیفی دورادو شکلاتی 70 گرمی دومینو
بستنی معجون 100 گرمی دومینو

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی معجون 100 گرمی دومینو
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو
ویفر بستنی زعفرانی 75 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر بستنی زعفرانی 75 گرمی دومینو
بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو
بستنی عروسکی ویژه 60 گرمی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی عروسکی ویژه 60 گرمی دومینو
بستنی دومینیکرز 80 گرمی دومینو

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی دومینیکرز 80 گرمی دومینو
بستنی قیفی وانیلی 65 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی قیفی وانیلی 65 گرمی دومینو
بستنی مگنولیا موزی 85 گرمی دومینو

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی مگنولیا موزی 85 گرمی دومینو
بستنی قیفی کاکائویی 65 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی قیفی کاکائویی 65 گرمی دومینو
بستنی کالیپو پرتقالی 100 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی کالیپو پرتقالی 100 گرمی دومینو
بسیتنی قیفی دورادو وانیلی 70 گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بسیتنی قیفی دورادو وانیلی 70 گرمی دومینو
بیسکو بستنی وانیلی 60 گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بیسکو بستنی وانیلی 60 گرمی دومینو
بستنی مگنولیا دبل چاکلت 85 گرمی دومینو

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی مگنولیا دبل چاکلت 85 گرمی دومینو
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰

ریال
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو
کیک بستنی 70 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
کیک بستنی 70 گرمی دومینو
بستنی چوبی وانیلی باروکش کاکائو دوقلو70گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی وانیلی باروکش کاکائو دوقلو70گرمی دومینو
بستنی چوبی دبل چاکلت اسپیتامن 85 گرمی کاله

ناموجود

بستنی چوبی دبل چاکلت اسپیتامن 85 گرمی کاله
بستنی مگنولیا کلاسیک 85 گرمی دومینو

ناموجود

بستنی مگنولیا کلاسیک 85 گرمی دومینو
بستنی چوبی یخی با طعم بلوبری جیتو 64 گرمی کاله

ناموجود

بستنی چوبی یخی با طعم بلوبری جیتو 64 گرمی کاله
بستنی چوبی شکلاتی ویژه 75 گرمی کاله

ناموجود

بستنی چوبی شکلاتی ویژه 75 گرمی کاله
بستنی چوبی میلکی شکلات 70 گرمی کاله

ناموجود

بستنی چوبی میلکی شکلات 70 گرمی کاله
بستنی چوبی وانیلی با روکش کاکائو 60 گرمی کاله

ناموجود

بستنی چوبی وانیلی با روکش کاکائو 60 گرمی کاله
بستنی وانیلی 1 لیتری دومینو

ناموجود

بستنی وانیلی 1 لیتری دومینو
بستنی چوبی پرتقالی جیتو 64 گرمی کاله

ناموجود

بستنی چوبی پرتقالی جیتو 64 گرمی کاله