بستنی

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

بستنی وانیلی 70 گرمی دومینو

۴۰٬۰۰۰ ريال

بستنی وانیلی 70 گرمی دومینو
بستنی چوبی وانیلی ویژه 60 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰ ريال

بستنی چوبی وانیلی ویژه 60 گرمی دومینو
ویفر بستنی زعفرانی 70 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰ ريال

ویفر بستنی زعفرانی 70 گرمی دومینو
بستنی ویفرنا زعفرانی 75 گرمی میهن

۷۰٬۰۰۰ ريال

بستنی ویفرنا زعفرانی 75 گرمی میهن
بستنی چوبی میرکس شکلات 60 گرمی میهن

۴۵٬۰۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

10%

بستنی چوبی میرکس شکلات 60 گرمی میهن
بستنی پریما دابل چاکلت 85 گرمی میهن

۲۰۰٬۰۰۰ ريال

بستنی پریما دابل چاکلت 85 گرمی میهن
بستنی میوه ای وانیلی 65 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰ ريال

بستنی میوه ای وانیلی 65 گرمی دومینو
بستنی پریما لیوانی پذیرایی معجون  100 گرمی میهن

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

بستنی پریما لیوانی پذیرایی معجون 100 گرمی میهن
بستنی نون خامه ای 60 گرمی میهن

۷۰٬۰۰۰ ريال

بستنی نون خامه ای 60 گرمی میهن
بستنی عروسکی ویژه 50 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰ ريال

بستنی عروسکی ویژه 50 گرمی دومینو
فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

بستنی عروسکی ویژه 50 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰ ريال

بستنی عروسکی ویژه 50 گرمی دومینو
بستنی چوبی وانیلی ویژه 60 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰ ريال

بستنی چوبی وانیلی ویژه 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰ ريال

بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو
بستنی بیسکو وانیلی 60 گرمی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

بستنی بیسکو وانیلی 60 گرمی دومینو
بستنی مگنولیا موزی 85 گرمی دومینو

۲۰۰٬۰۰۰ ريال

بستنی مگنولیا موزی 85 گرمی دومینو
بسیتنی قیفی دورادو وانیلی 70 گرمی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

بسیتنی قیفی دورادو وانیلی 70 گرمی دومینو
بستنی سالینو توت فرنگی 85 گرمی دومینو

۲۰۰٬۰۰۰ ريال

بستنی سالینو توت فرنگی 85 گرمی دومینو
ویفر بستنی زعفرانی 70 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰ ريال

ویفر بستنی زعفرانی 70 گرمی دومینو
بستنی مگنولیا کلاسیک 85 گرمی دومینو

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

۲۰۰٬۰۰۰

1%

بستنی مگنولیا کلاسیک 85 گرمی دومینو
بستنی میوه ای وانیلی 65 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰ ريال

بستنی میوه ای وانیلی 65 گرمی دومینو
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

بستنی چوبی وانیلی کاله

۵۰٬۰۰۰ ريال

بستنی چوبی وانیلی کاله
بستنی لیوانی با طعم نسکافه 80 گرمی کاله

۵۰٬۰۰۰ ريال

بستنی لیوانی با طعم نسکافه 80 گرمی کاله
بستنی چوبی عروسکی کاله

۵۰٬۰۰۰ ريال

بستنی چوبی عروسکی کاله
بستنی مگنولیا چوکوبری 85 گرمی دومینو

ناموجود

بستنی مگنولیا چوکوبری 85 گرمی دومینو