فروشگاه اُکالا

59 کالا

زرشک پفکی سلفونی 40 گرمی گلها

۲۱۰٬۰۰۰

ریال
زرشک پفکی سلفونی 40 گرمی گلها
زیره سبز آسیابی 50 گرمی گلها

۳۷۱٬۰۰۰

ریال
زیره سبز آسیابی 50 گرمی گلها
خاکشیر 225 گرمی کرالیچین

۲٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
خاکشیر 225 گرمی کرالیچین
هل  10 گرمی گلستان

۳۹۹٬۰۰۰

ریال
هل 10 گرمی گلستان
کنجد خام 300 گرمی سلفون خشکپاک

۸۵۰٬۰۰۰

ریال
کنجد خام 300 گرمی سلفون خشکپاک
کنجد برشته 120 گرمی عقاب

۵۸۰٬۰۰۰

ریال
کنجد برشته 120 گرمی عقاب
پودر زیره 60 گرمی گلستان

۴۷۹٬۰۰۱

ریال
پودر زیره 60 گرمی گلستان
کنجد برشته بسته سلفونی 300 گرمی آذوقه

۶۸۹٬۰۰۰

ریال
کنجد برشته بسته سلفونی 300 گرمی آذوقه
هل 10 گرمی سان تین

۳۱۴٬۱۰۰

ریال
هل 10 گرمی سان تین
اسپند 175گرمی کرالیچین

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
اسپند 175گرمی کرالیچین
هل 10 گرمی سلفونی برفود

۳۳۹٬۰۰۰

ریال
هل 10 گرمی سلفونی برفود
زرشک 150 گرمی گلستان

۶۳۹٬۰۰۰

ریال
زرشک 150 گرمی گلستان
کنجد بوداده 160 گرمی نیاکان

ناموجود

کنجد بوداده 160 گرمی نیاکان
کنجد نمکی 200 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد نمکی 200 گرمی شیر رضا
کنجد  با طعم کچاپ 200 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد با طعم کچاپ 200 گرمی شیر رضا
سیاهدانه 50 گرمی کرالیچین

ناموجود

سیاهدانه 50 گرمی کرالیچین
کنجد برشته 300 گرم سلفون

ناموجود

کنجد برشته 300 گرم سلفون
کنجد عسلی 20 گرمی عقاب

ناموجود

کنجد عسلی 20 گرمی عقاب
هل پاکتی 10 گرمی مصطفوی

ناموجود

هل پاکتی 10 گرمی مصطفوی
کنجد با طعم فلفلی 200 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد با طعم فلفلی 200 گرمی شیر رضا
دان هل سلفونی  5 گرمی گلها

ناموجود

دان هل سلفونی 5 گرمی گلها
هل سبز سلفون 70 گرمی خشکپاک

ناموجود

هل سبز سلفون 70 گرمی خشکپاک
کنجد برشته نمکپاش 120 گرمی برتر

ناموجود

کنجد برشته نمکپاش 120 گرمی برتر
اسپند 75 گرمی برتر

ناموجود

اسپند 75 گرمی برتر
چاشنی سالاد کلاسیک100گرمی همیش

ناموجود

چاشنی سالاد کلاسیک100گرمی همیش
کنجد پت 80 گرمی گلها

ناموجود

کنجد پت 80 گرمی گلها
زرشک خشک دانه اناری 200 گرمی نصر خاتم

ناموجود

زرشک خشک دانه اناری 200 گرمی نصر خاتم
پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین

ناموجود

پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین
پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین

ناموجود

پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین
هل سبز 15 گرمی کرالیچین

ناموجود

هل سبز 15 گرمی کرالیچین
کنجد   با طعم سرکه نمکی 200 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد با طعم سرکه نمکی 200 گرمی شیر رضا
کنجد ساده 500 گرمی شیر رضا

ناموجود

کنجد ساده 500 گرمی شیر رضا