35 کالا

آلوچه ترش متوسط 70گرمی مزمز

۹۰٬۰۰۰ ريال

آلوچه ترش متوسط 70گرمی مزمز
لواشک فامیلیا سیب و آلبالو 80 گرمی ترشین

۹۸٬۰۰۰ ريال

لواشک فامیلیا سیب و آلبالو 80 گرمی ترشین
آلو زرد سلفون 450 گرمی خشک پاک

۷۱۱٬۰۰۰ ريال

۷۹۰٬۰۰۰

10%

آلو زرد سلفون 450 گرمی خشک پاک
لواشک چند میوه سلفون 300 گرمی خشکپاک

۵۴۰٬۰۰۰ ريال

لواشک چند میوه سلفون 300 گرمی خشکپاک
آلو برغانی سانتریزه 250 گرمی خشکپاک

۴۷۷٬۰۰۰ ريال

۵۳۰٬۰۰۰

10%

آلو برغانی سانتریزه 250 گرمی خشکپاک
لواشک فامیلیا سیب و آلو 80 گرمی ترشین

۹۸٬۰۰۰ ريال

لواشک فامیلیا سیب و آلو 80 گرمی ترشین
لواشک فامیلیا سیب و انار 80 گرمی ترشین

۹۸٬۰۰۰ ريال

لواشک فامیلیا سیب و انار 80 گرمی ترشین
لواشک فامیلی مخلوط  120 گرمی جنگلی

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

لواشک فامیلی مخلوط 120 گرمی جنگلی
آلو بخارا سلفون 200 گرمی خشک پاک

۴۴۱٬۶۰۰ ريال

۵۵۲٬۰۰۰

20%

آلو بخارا سلفون 200 گرمی خشک پاک
لواشک فامیلیا سیب و زردآلو 80 گرمی ترشین

۲۴۰٬۵۰۰ ريال

لواشک فامیلیا سیب و زردآلو 80 گرمی ترشین
آلوبخارا 400 گرمی آذوقه

۷۴۴٬۰۰۰ ريال

آلوبخارا 400 گرمی آذوقه
آلو سانتریزه سلفون 600 گرمی خشک پاک

۹۹۰٬۰۰۰ ريال

۱٬۱۰۰٬۰۰۰

10%

آلو سانتریزه سلفون 600 گرمی خشک پاک
لواشک زردآلو سلفون 90 گرمی خشکپاک

ناموجود

لواشک زردآلو سلفون 90 گرمی خشکپاک
 آلوشتک ظرفی 80 گرمی جنگلی

ناموجود

آلوشتک ظرفی 80 گرمی جنگلی
لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین

ناموجود

لواشک پذیرایی میوه ای 400 گرمی ترشین
لواشک آلبالوئی سلفون 90 گرمی خشکپاک

ناموجود

لواشک آلبالوئی سلفون 90 گرمی خشکپاک
آلوچه وکیوم آلو 75 گرمی ترشین

ناموجود

آلوچه وکیوم آلو 75 گرمی ترشین
آلوچه وکیوم فرآوری شده 100 گرمی 125

ناموجود

آلوچه وکیوم فرآوری شده 100 گرمی 125
آلوچه فرآوری شده وکیوم 130گرمی 125

ناموجود

آلوچه فرآوری شده وکیوم 130گرمی 125
لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین

ناموجود

لواشک پذیرایی هشت میوه 300 گرمی گلین
پک 3عددی لواشک باب اسفنجی 30 گرمی جنگلی

ناموجود

پک 3عددی لواشک باب اسفنجی 30 گرمی جنگلی
لواشک پذیرایی قره قروتی 150گرمی جنگلی

ناموجود

لواشک پذیرایی قره قروتی 150گرمی جنگلی
آلوچه ترش لیوانی با طعم آلو 85 گرمی ترشین

ناموجود

آلوچه ترش لیوانی با طعم آلو 85 گرمی ترشین
لواشک پذیرایی 280 گرمی جنگلی

ناموجود

لواشک پذیرایی 280 گرمی جنگلی
لواشک آلو سلفون 90 گرمی خشکپاک

ناموجود

لواشک آلو سلفون 90 گرمی خشکپاک
لواشک پیکالیلی بزرگ مخلوط شش میوه 10 عددی جنگلی

ناموجود

لواشک پیکالیلی بزرگ مخلوط شش میوه 10 عددی جنگلی
لواشک پذیرایی جور 300 گرمی گلین

ناموجود

لواشک پذیرایی جور 300 گرمی گلین
آلوچه وکیوم فرآوری شده 55گرمی 125

ناموجود

آلوچه وکیوم فرآوری شده 55گرمی 125
آلوچه ترش وکیوم 60 گرمی خشک پاک

ناموجود

آلوچه ترش وکیوم 60 گرمی خشک پاک
سوپر لواشک 280 گرمی جنگلی

ناموجود

سوپر لواشک 280 گرمی جنگلی
لواشک پذیرایی میوه ای 200 گرمی ترشین

ناموجود

لواشک پذیرایی میوه ای 200 گرمی ترشین
لواشک انار سلفون 90 گرمی خشکپاک

ناموجود

لواشک انار سلفون 90 گرمی خشکپاک