فروشگاه اُکالا

15 کالا

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۹٬۰۰۰

ریال
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۴۲۲٬۰۰۰

ریال
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۸۸۹٬۰۰۰

ریال
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۵۱۸٬۰۰۰

ریال
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سیر سرخ شده 60 گرمی پاکر

۹۹۹٬۰۰۰

ریال
سیر سرخ شده 60 گرمی پاکر
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه 400 گرمی دکتر بیژن

ناموجود

سبزی قورمه 400 گرمی دکتر بیژن
مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز
سبزی اسفناج 400 گرمی دکتر بیژن

ناموجود

سبزی اسفناج 400 گرمی دکتر بیژن
لپه باقالی 800 گرمی کرالیچین

ناموجود

لپه باقالی 800 گرمی کرالیچین
میکس سوپ 400 گرمی نوبرسبز

ناموجود

میکس سوپ 400 گرمی نوبرسبز
 سبزی کوکو 400 گرمی دکتر بیژن

ناموجود

سبزی کوکو 400 گرمی دکتر بیژن